‘ފުރާވަރު ކޭމްޕް’ – ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގައި ފެށިގެން ކުރިޔަށް

ފުރާވަރު ކޭމްޕ 88- ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދަނީ - 2022
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

‘ފުރާވަރު ކޭމްޕް’ – ނަމުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ، ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގައި ސްކޫލް ކުދިންގެ ކޭމްޕެއް އިއްޔެ ފަށައިގެން ކުރިޔަށް އެބަ ގެންދެއެވެ.

ފުރާވަރު ކޭމްޕަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިންގާ ކޭމްޕެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ކުރިޔަށްގެންދޭ މީއީ 88 ވަނަ ފުރާވަރު ކޭމްޕްކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ޓުނިޓުން ހާމަކުރައްވައެވެ.

ފުރާވަރު ކޭމްޕ 88- ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދަނީ – 2022

މިކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވަނި ފުވައްމުލަކު ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލާއި ފުވައްމުކު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނެވެ. އެގޮތުން ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ 31 ދަރިވަރުންނާއި ހާފިޒު އަހްމަދު ސްކޫލުގެ 54 ދަރިވަރުން މިކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވާކަމަށް މައުލުމާތު ލިބެއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިފަދަ ކޭޕްމްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ފުރާވަރު ކޭމްޕ 88- ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހާފިޒް އަހުމަދު ސްކޫލުގައި ކުރިޔަށްދަނީ – 2022

No Article rating
0 Reviews
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
ގުޅުންހުރި ލިއުންތައް
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments