A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

އެމްޖޭއެސްގެ ދަރިވަރުންގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ނިންމާލައިފި

އެމްޖޭއެސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2021.

މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް (އެމްޖޭއެސް)ގެ ދަރިވަރުންގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފޯރިއާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މިމުބާރާތް ބާއްވާފައި ވަނީ އެސްކޫލުގެ ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްގެ ކްލާސްތަކުގެ މެދުގައެވެ. އެގޮތުން މިފަހަރުގެ މުބާރާތް ބާއްވާފައި ވަނީ ގްރޭޑް 1-6 ގެ ދަރިވަރުންނަށެވެ.

ފާއިތުވި ހަފުތާތެރޭގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މި ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ގްރޭޑަކުން ވެސް އެ ގްރޭޑެއްގައި ހިމެނޭ ކްލާސްތަކުން ވާދަކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ގްރޭޑަކުން ވެސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ކްލާހަސް ޓްރޮފީ ދީފައިވެއެވެ.

އެނެމް މޮޅު 7 ކުޅުންތެރިން – އެމްޖޭއެސް

ގްރޭޑް 5 އަދި ގްރޭޑް 6 އިން އެންމެ މޮޅު 7 ކުޅުންތެރިން ހޮވައި އެކުދިންނަށް ޓްރޮފީއާއި ސެޓްފިކެޓް ދީފައި ވެއެވެ.

މިމުބާރާތާތުގައި ގްރޭޑް 4 އިން ދަށުން ބައިވެރިވި ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ވެސް މެޑެލެއް ދީފައި ވެއެވެ. ދަށް ގްރޭޑްތަކުގައި ކުޅިވަރުން ކުޅުން ބާއްވާނީ ވާދަވެރި ގޮތަށްވުރެ ބޮޑަށް އުފާލާއި މަޖާ މާހައުލެއްގައި ކުޅެން ފުރުސަތު ހޯދައިދީ އަދި ކުޅެން ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ގްރޭޑް 5 ގެ ޗެމްޕިއަން 5ސީ ކްލާސް

މި މުބާރާތަށް މެޑެލް ހަދިޔާކޮށްދީފައި ވަނީ ހަސަން މުތީއު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ.

ގްރޭޑް 1 ބީ ދަރިވަރުން

މި މުބާރާތަށް މެޑެލް ހަދިޔާކޮށްދީފައި ވަނީ ހަސަން މުތީއު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ.

 

+1
0
+1
0


A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

ޚިޔާލުތައް

ޚިޔާލު ފާޅު ކުރައްވާ !