ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ބަލިކޮށް ގދ.ވާދޫ ޒޯން 4 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

Share on facebook
Share on twitter
Share on google

ޓެކާސް މައިލޯ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ޒޯން 4 ގެ ފައިނަލްގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ފުޓްސަލް ޓީމު ބަލިކޮށް ގދ. ވާދޫގެ ފުޓްސަލް ޓީމް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. ރޭ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުޅެވުނު ފޯރިގަދަ ފައިނަލް މެޗު ވާދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 2-1 ލަޑުންނެވެ. މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ވާދޫ ޓީމުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރު 10 އަޔާޒު އަހުމަދެވެ.

ވާދޫ ޓީމުން މެޗުގެ ލީޑު ނެގީ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން 4 މިނިޓަށްވެފައިވަނިކޮށެވެ. މިލަޑަށްފަހު ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ޓީމުން އިތުރު ހިތްވަރަކާއިއެކު ދެހާފު ފެށިގެން 7 ވަނަ ނިޓްގެ ތެރޭ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރިއެވެ. އޭގެ ހަތް މިނިޓްފަހުން އަނެއްކާވެސް ވާދޫ ޓީމުން ލަނޑެއްޖަހާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ލީޑު ނެގިއެވެ. ރޭގެ ފައިނަލް މެޗު ނިމިގެން ދިޔައީ މިނަތީޖާއާއިއެކުގައެވެ.

No Article rating
0 Reviews
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
ގުޅުންހުރި ލިއުންތައް
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments