ޏ.އޭއީސީ40 ފުޓްސަލް އަދި ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަޑު ޝާކްޒް އަދި ދަޑިމަގު ރަނިން ޓީމަށް

ޏ.އޭއީސީ40 ފުތްސަލް މުބާރާތް އަދި ވޮލީބޯލަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމު
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

ޏ.އޭއީސީ40 ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ކަން ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް އަދި ވޯލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕއިންކަން ދަޑިމަގު ރަނިން ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ.

މިސްކިތްމަގު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ޏ.އޭއީސީ40 ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް އިން ހޯދީ ފައިނަލުގައި ދޫނޑިގަލޯނާ ޓީމާއި ވަދަކޮށްގެނެންވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗު ނިމުނީ 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ދޫނޑިގަލޯނާ އެފްސީ ގެމައްޗަށް ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް އިން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ.

ޏ.އޭއީސީ40 ފުޓްސަލް އަދި ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތްތުގެ ފައިނަލް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިން 2022

މި މުބާރާތް ނިމުމުން ޗެމްޕއިން ޓިމާށާއި ރަނަރަޕް ޓީމަށް ތައްޓާއި މެޑެލް އަދި ސެޓްފިކެޓް ދިނުން ބައްވާފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 5 ކުޅުންތެރިން ވެސް ހޮވާފައި ވެއެވެ.

ޏ.އޭއީސީ40 ފުޓްސަލް މުބާރާތްތުގެ ފައިނަލް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިން.

ފުވައްމުލައް ސިޓީ އިޖުތިމާއީ މަރުކަރުގެ ބޭރު ކޯޓުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ޏ.އޭއީސީ40 ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ހޯދީ ދަޑިމަގު ރަނިން ޓީމެވެ. އެޓީމުން ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 3 ސެޓް 1 ސެޓުން ހޯދަޑު ޝާކްޒް ޓީމު ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ދަޑިމަގު ރަނިން ޓީމުން މިމެޗުގެ ސެޓްތައް ގެންގޮސްފައި ވަނީ 25-14، 25-19 އިންނެވެ. ހޯދަޑު ޝާކްޒް ޓީމުން ސެޓް ހޯދީ 27-25 އިންނެވެ.

ޏ.އޭއީސީ40 ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތްތުގެ ފައިނަލް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިން.

ފައިނަލް މެޗުގެ ކުއީން އޮފްތަ މެޗަކަށް ހޮވުނީ ދަޑިމަގު ރަނިން ޓީމުގެ ޖާޒީނަމްބަރު 8، އާމިނަތު ސިހާނާ އެވެ.

No Article rating
0 Reviews
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
ގުޅުންހުރި ލިއުންތައް
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments