A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

ޏ. ޏ.އޭއީސީގެ އިންޓަ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޝަނިވިރާޒާއަށް

ޏ.އޭއީސީގެ އިންޓަ ހައުސް ފުޓުބޯލަ މުބާރާތް 2023. ފައިނަލް މެޗު 2-1 ޝަނިވިރާޒާ އަށް ޗެމްޕިއަންކަން

ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (ޏ.އޭއީސީ)ގެ އިންޓަ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ މިއަހަރުގެ (2023) ޗެމްޕިއަންކަން ޝަނިވިރާޒާ (ރީނދޫ) ހައުސް އިން ހޯދައިފިއެވެ.

ޏ.އޭއީސީގެ 4 ހައުސްގެ މެދުގައި ކުރިޔަށްދި މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ޝަނިވިރާޒާ ހައުސް އާއި ވާދަކުރީ މުޟައްފަރު ހައުސް (ރަތް) އެވެ. މިއަދު ހަވީރު ހޯދަޑު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުން ޝަނިވިރާޒާ ހައުސް މޮޅުވީ 2-1 އިންނެވެ. ވުމާއެކު މުބާރާތުގެ ރަނަރަޕް ޓީމަކީ މުޟައްފަރު ހައުސް އެވެ.

ޏ.އޭއީސީގެ އިންޓަ ަހއުސް ފުޓުބޯލަ މުބާރާތް 2023. ފައިނަލް މެޗުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނުން.

ފައިނަލް މެޗު ޝަރަފުވެރިކޮށް ދެއްވީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ނިޖާހު އާއި ޕްރިންސިޕަލް ސައުދުﷲ އެވެ.

ޏ.އޭއީސީގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޓަ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅެފައިވަނީ ދަޑިމަގު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ.

މުބާރާތުގެ މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާ

ފައިނަލް މެޗު:ޝަނިވިރާޒާ ހައުސް 2 : 1 މުޟައްފަރު ހައުސް

މުޟައްފަރު ހައުސް 2: 1 އަމީހުން ހައުސް

ޝަނިވިރާޒާ ހައުސް 2 : 1 އިމާދު ހައުސް

އިމާދު ހައުސް 2:0 މުޟައްފަރު ހައުސް

ޝަނިވިރާޒާ ހައުސް 2:3 އަމީނު ހައުސް

ޝަނިވިރާޒާ ހައުސް 0:2 މުޟައްފަރު ހައުސް

ޏ.އޭއީސީގެ އިންޓަ ހައުސް ފުޓުބޯލަ މުބާރާތް 2023. ފައިނަލް މެޗު 2-1 ޝަނިވިރާޒާ އަށް ޗެމްޕިއަންކަން

+1
0
+1
0


A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

ޚިޔާލުތައް

ޚިޔާލު ފާޅު ކުރައްވާ !