A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

ޏ.އޭއީސީގެ އިންޓަ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިގެން ކުރިޔަށް

ޏ.އޭއީސީގެ އިންޓަ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް 2023 ފެށުން

ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (ޏ.އޭއީސީ)ގެ އިންޓަ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިގެން ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ.

ޏ.އޭއީސީގެ 4 ހައުސްގެ މެދުގައި ކުރިޔަށްދާ މިމުބާރާތް ފަށާފައިވަނީ 7 މާރިޗު 2023 ގައި ހޯދަޑު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވާދަކުރީ މުޟައްފަރު ހައުސް (ރަތް) އާއި އަމީނު ހައުސް (ނޫ) އެވެ.

ޏ.އޭއީސީގެ އިންޓަ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް 2023 ފެށުން

މުޟައްފަރު  ހައުސް 2: 1 އަމީހުން ހައުސް

މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ މެޗުގައި ވާދަކުރީ އިމާދު ހައުސް (ފެހި) އާއި ޝަނިވިރާޒާ ހައުސް (ރިނދޫ) އެވެ.

ޝަނިވިރާޒާ ހައުސް 2 : 1 އިމާދު ހައުސް

މުބާރާތުގެ 3 ވަނަ މެޗުގައި ވާދަކުރީ އިމާދު ހައުސް (ފެހި) އާއި މުޟައްފަރު ހައުސް (ރަތް) އެވެ.

އިމާދު ހައުސް 2:0 މުޟައްފަރު ހައުސް

މުބާރާތުގެ 4 ވަނަ މެޗުގައި ވާދަކުރީ ޝަނިވިރާޒާ ހައުސް (ރީނދޫ) އާއި އަމީނު ހައުސް (ނޫ) އެވެ.

ޝަނިވިރާޒާ ހައުސް 2:3 އަމީނު ހައުސް

މުބާރާތުގެ 5 ވަނަ މެޗުގައި ވާދަކުރީ ޝަނިވިރާޒާ ހައުސް (ރީނދޫ) އާއި މުޟައްފަރު ހައުސް (ރަތް) އެވެ.

ޝަނިވިރާޒާ ހައުސް 0:2 މުޟައްފަރު ހައުސް

ޏ.އޭއީސީގެ އިންޓަ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް 2023 ފެށުން

+1
0
+1
0


A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

ޚިޔާލުތައް

ޚިޔާލު ފާޅު ކުރައްވާ !