ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސި ދަޑިމަގު ޓީމަށް

ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019؛ ޗެމްޕިއަން ޓީމު އެފްސީ ދަޑިމަގު
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

ފާއިތުވި އޮކްްޓޯބަރު މަހު 26 އިން މި ނޮވެމްބަރު 3 އަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ފުވައްމުލައް ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ މިއަދު ކުޅެވުނު ފައިނަލު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް އެފްސީ ދަޑިމަގު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. ފައިނަލުގައި އެފްސީ ދަޑިމަގު ޓީމާއި ވާދަކުރީ މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން ޓީމެވެ.

ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށް ފަހު މިމެޗު އެފްސީ ދަޑިމަގު ޓީީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 1 ލަނޑު 0 ލަންޑުންނެވެ. މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ އެފްސީ ދަޑިމަގު ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރ ޖާރޒީ ނަމްބަރު 13 އަޝްރަފު އަބްދުﷲ އެވެ.

ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019؛ ރަނަރަޕް ޓީމު މިސްކިތްމަގު އެންމެގެ ގުޅުން (އެންމެން)

މިއަދުގެ ފައިނަލް މެޗަށްފަހު މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށް އިނާމާއި މެޑެލް އަދި ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުން އޮތެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 5 ކުޅުންތެރިންނަކީ:

1. އަލީ ޝަމާލް އަބްދުﷲ – އެފްސީ ދަޑިމަގު

2. އަލީފު އަޙުމަދު – މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން

3. އިބްރާހިމް އަޖުފާން – ދަޑިމަގު ބީޓީ

4. މުހައްމަދު އަނޫޝް ޖަމްޝާދު – ދޫނޑިގަލޯނާ ޖޫނިއަރ

5. ބެސްޓް ގޯލްކީޕަރ: މަހުމޫދު ފާއިޒު – މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން

ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 5 ކުޅުންތެރިން، 2019

މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅންތެރިޔާ:

އަލީފު އަޙުމަދު – މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން

މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ގޯލުޖެހި އަދި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު އަލީފު އަޙުމަދު – އެންމެން ޓީމު

No Article rating
0 Reviews
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
ގުޅުންހުރި ލިއުންތައް
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
އަން ނޯން
އަން ނޯން
3 years ago

ޓޮޕް 5 ލިސްޓް އާއި ފޮޓޯ ދިމާ ނުވޭ ?