ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ސޯލހު ފުވައްމުލަކަށް

ކުރިޔަށް އޮތް އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މާދަމާ (21 ޖެނުއަރީ 2023) ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ވަރަށް ވާދަވެރިކޮށް ކުރިޔަށްދާ

އިންތިގެ ކެމްޕެއިން ޓީމު ފުވައްމުލަކުގައި

އަންނަ އޭޕްރިލް މަހު ބާއްވާ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ޗެއާޕާސަންކަމުގެ އިންތިހާބުގަައި ވާދަކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ހިމެނޭ ގޮތަށް އިންތިގެ ކެމްޕޭނު

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އިސްމާއިލް ރަފީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރުމަށް ބޭއްވި ޕްރައިމަރީ އިސްމާއީލް ރަފީގު ކާމިޔާބކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އެމްޑީޕީ ޕްރަމަރީ އިންތިޚާބުގައި 4 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރިއެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ މޭޔަރ ފަލާޙު ޝަރީފު ވެސް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިޔަށް ދަނީ

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބާއްވާ ޕްރަމަރީގެ ވޯޓުލުން މިއަދު މެންދުރު ފަހު 2:30 އިން ފެށިގެން ކުރިޔަށް އެބަ ދެއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިއިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން

މާދަމާ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަަރީގެ ވޯޓުލުން ބާއްވަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން މާދަމާ މުޅި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި ވެސް މާދަމާ އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނެ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މިއިންތިޚާބުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ޓިކެޓަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް އާންމުކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އެޕާޓީއިން އާންމުކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި ޚިލާފަށް