ފުވައްމުލަކުގެ ޑައިވަރު، ނަޝީދު-ލޮނު ފެހުރިއްސެއް ސަލާމަތްކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޑައިވިންގެ މަސައްކަތް ކޮށްއުޅޭ ފުވައްމުލަކު ޑައިވްޕޮއިންޓްގެ ފައުންޑަރ އަހުމަދު ނަޝީދު (ލޮނު) ޅަ ފެހުރިއްސެއް ނުވަތަ ވޭލް ޝާކެއް އިއްޔެ ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ނަޝީދު-ލޮނުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް އަޕްލޯޑުކުރި ވީޑިއޯއިން ފެންނަ

ޔުނެސްކޯ ބައޯސްފެއަރ ރިޒާވަކަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހަމަޖައްސައިފި

ޔުނެސްކޯ ބައޯސްފެއަރ ރިޒާވްއަކަށް މުޅި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކު ފަރުގެ ބައެއް މިއަދު (އޮކްޓޯބަރު މަހު 28 ގައި) ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބައޯސްފެއަރ ރިޒާވް އެއްގެ ލަގަބު ފުވައްމުލަކަށް ލިބިގެންދިޔައީ މިއަދު އޮންލައިކޮށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޔުނެސްކޯގެ 32

ފަރިކެޑެ ހިމާޔަތްކުރުން އިއްޔެއިން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު އިރުދެކުނު ފަރާތުގައިވާ، ‘ރަށިކެޑެ ފަރޮ’ ނުވަތަ ފަރިކެޑެ ހިމާތަޔްކުރުމަށް މިއަހަރު ފެބްރުއަރީ މަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނިންމެވި ނިންމެވުމަސް އަމލުކުރަން އިއްޔެިއން ފެށިގެން ފަށާފައިވާކަމަސް ތިބާވެއްޓާއި ބެހޭ މިނިނސްޓްރީ އިން