ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ ބާނީ، ހަމީދު ބޭބެ ނިޔާވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ ބާނީ، ހަމީދު ބޭބެ (އަބްދުލް ހަމީދު އަލީ ދީދީ، ލައިޓް/ފުވައްމުލައް) މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ފުވައްމުލަކުގެ ގިނަބަޔަކު އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ދޫނޑިގަމު އަވަށު އެންމެން ހެން ‘ހަމީދު ބޭބޭ’ ގެނަމުން މުޚާތަބުކުރާ

ދިރާސީ ކަލަންޑަރަށް އައި ބަދަލުން ޗުއްޓީ އެއްދުވަސް މަދުވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ ދިރާސީ ކެލަންޑަރަށް އައި ބަދަލުން ޗުއްޓީ އެއްދުވަސް މަދުވެއްޖެއެވެ. މިހަފުތާގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ކުރިން ނެރެފައިވާ ދިރާސީ ނުވަތަ އެކަޑެމިކް ކަލަންޑަރަށް ބަދަލެއް ގެނެސް އަލުން ޝާއިއުކޮށްފައެވެ. މި ބަދަލާއެކު އަންނަ

މަކިޓާ ގައުމީ ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް 2022ގެ ހުރިހާ ގޮތުކުން އެންމެ މޮޅު ސްކޫލަކަށް ޏ.އޭއީސީ

ރޭ ނިމިގެންދިޔަ މަކިޓާ ގައުމީ ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް 2022ގެ ހުރިހާ ގޮތުކުން އެންމެ މޮޅު ސްކޫލެއްގެ މަގާމު ނުވަތަ މުޅި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (ޏ.އޭއީސީ) އިން ޙާސިލުކޮށްފިއެވެ.