ވާހަކަ އަޑު އެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ޕަބްލިކް ލައިބްރަރިއިން ބާއްވައިފި

”ލިޔުންތެރިޔާގެ އަޑުން ވާހަކަ އަޑު އެހުން“ ނަމަުގައި ވާހަކަ އަޑު އެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފުވައްމުލަކު ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީ އިން މިއަދު ކުރިޔަށް ގެނެގޮސްފިއެވެ. ދިގުވާޑު އަވަށުގައި ހުންނަ ފުވައްމުލަކު ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ

މަޑުލު ވަހީދުގެ ދެ ފޮތެއް ފުވައްމުލައްކު ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

މަޝްހޫރު ދިވެހި އަދީބެއް ކަމަށްވާ މަޑުލު މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ދެ ފޮތެއް ފުވައްމުލަކު ޕަބްލޮިކް ލައިބްރަރީއަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މަދުލު ވަހީދުގެ ފަރާތުން އެ ދެ ފޮތް ފުވައމްުލަކު ސިޓިކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އަހުމަދު ސައީދު ރަންދުވަރު އެވެ.

ފާތިމަތު ރަޝީދުގެ ޕްރޮޖެކްޓުން ފުވައްމުލަކު ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީއަށް 600 އެއްހާ ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފި

ފާތިމަތު ރަޝީދުގެ ބީއެމްއެލް ޕްރޮޖެކްޓުންނާއި އަމިއްލަ ޚަރަދުން ހޯއްދާވާފައިވާ 600 އެއްހާ ފޮތް ފުވައްމުލަކު ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީއަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު ޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހަޅުވި ޕްރޮޕޯސަލް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިގެން، މާދަޑު މެދެގެދަރު ފާތިމަތު

ފުވައްމުލަކު ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީ އަލުން ހުޅުވައިފި

ފުވައްމުލަކު ޕަބްލިކް ލައިބްރާރީ އަލުން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އިއްޔެ (16 އޭޕްރީލް 2021) ބާއްވައިފިއެވެ. މިއީ ކުރިން ދިގުވާޑު ކައުންސިލްގެ ދުވަސްވަރު އެ ކައުންސިލުން ހުޅުވި ލައިބްރަރީއެކެވެ. އަލުން މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު މި ލައިބްރައީ