މިއަހަރު އޯލެވެލް އިމްތިހާނު މިއަދު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ފަށައިފި

މިއަހަރު އޯލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ވެސް މިއަދު (4 މެއި 2022) ފަށައިފިއެވެ. ކެމްބްރިޖް އޯލެެލް އިމްތިހާނު ބާއްވަނީ ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައެވެ. އިމްތިހާނު ނިމޭނީ 10 ޖޫން

ޏ.އޭއީސީގެ 40 ވަނަ އަހަރާއިއެކު މުޅި އަހަރު ދުވަހުގައި ގިނަ ހަރަކާތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (ޏ.އޭއީސީ) ގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހަރަކާތައް މުޅި އަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ރާއްވަވާފައިވާ ކަމަށް ޕްރިންސިޕަލް އިސްމާއީލު ސައުދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސާޅީސް ވަނަ އަހަރީ

ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޭލެވެލް އިން ޏ.އޭއީސީގެ 11 ދަރިވަރުން ގައުމީ ގަދަ 10އަށް

ފާއިތުވި 2021 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އެޑެކްސެލް އެޑުވާންސްޑް ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (ޏ.އޭއީސީ) އިން ބައިވެރިވި ދަރިވަރުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭފަދަ މަތީ ކާމިޔާބީއެއް ޙާސިލުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން އެސްކޫލުން އިމްތިހާނު ހެދި

ޏ.އޭއީސީގެ ދަރިވަރުންގެ ހެލްތު ސްކްރީނިން ހަދަނީ

ޏ.އޭއީސީގެ ގްރޭޑް 7 ގެ ދަރިވަރުންގެ ހެލްތު ސްކްރީނިން ހަދައިފިއެވެ. މިއަދު އެސްކޫލުގެ ހޯލުގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މިހަރަކާތުގައި ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ފަންނީ މާހިރުން ވަނީ ދަރިވަރުން ބަލައި އިރުޝާދު ދީފައެވެ. ސްކޫލު ކުދިންގެ

2019ގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން ޏ.އޭއީސީ އިން ރަން ވަނަތަކެއް ޙާސިލުކޮށްފި

ދެހާސް ނަވާރަ ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނުގެ ކެމްބްރިޖް އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (ޏ.އޭއީސީ) އިން ރަން ވަނަތަކެއް ޙާސިލުކޮށްފިއެވެ. ރޭ ބޭއްވި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން މަތީ ވަނަތައް

އަންނަ ހޯމަދުވަހު ޏ.އޭއީސީގެ ބެލެނިވެރިން ހުޅުވާލާ ޚާއްސަ މެދުރު ކެއުމެއް

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ (ޏ.އޭއީސީގެ) ބެލެނިވެރިން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާއިގެން ޚާއްސަ މެންދުރު ކެއުމެއް ބޭއްވުމަށް ތާވަލް ކޮށްފިއެވެ. ޕީޓީއޭގެ މިކެއުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 8 ނޮވެމްބަރު 2021 ވާ