5 ޑިސެމްބަރ 2019 ( ބުރާސްފަތި )

ފެނާކައިން ދޫކުރާ ފެނާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ދެނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ފެނުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ފެނުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލެވޭނެ ކަމަށް ފެނަކަ-ފުވައްމުލައް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން ފެނުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލެވެނީ މިއަދު ހަވީރު 5:00 އާއި ހަމަޔަށް މިސްކިތްމަގު – ޣާޒީމަގުން ފެށިގެން، ފުނާޑު ދޫނޑިގަން އަދި މާލެކަން ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުން ކަމަށް ފެނަކައިން ހާމަކުރެއެވެ.

މިއީ އެކުންފުނިން ދެމުންގެންދާ ފެނުޚިދުމަތާއި ގުޅިގެން ފެންހޮޅި މަރާމާތުކުރުމުގެ ގޮތުން ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަނީކަމަށާއި ޚިދުމަތް މެދުކަނޑަލުމުން ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް މާފަށް އެދޭކަަމަށް ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

 

ފުވައްމުލަކު ފެން ޕްލާންޓްކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު