ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލަވުން ތާވަލްކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން ތާވަލްކޮށް އެކަން އިއްޔެ (13 ޖުލައި 2021) ގައި އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

މި ޖުލައި މަހުގެ 29 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:30 އަށް ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ މިބައްދަލުވުމަކީ ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވުމަށާއި އަހަރި ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމައްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްކެވެ.

މިދުވަސްވަރު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި އޮތުމުން މިބައްދަލވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އޮންލައިންކޮށް ޒޫމް ޕްލެޓްފޯމްގައެވެ. އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްއިން މިބައްދަލުވުން ލައިވް ކުރާނަކަމަށް ހާމަކޮށްފައި ވެއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިއުލާން

5.0/5.0 Article rating
1 Review
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
ގުޅުންހުރި ލިއުންތައް
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments