A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

މިސްކިތްތައް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ކުރިޔަށް ގެންދަނީ

މިސްކިތްތައް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 17 މާރިޗު، ވާ ހުކުރު ދުވަހު.

މިސްކިތްތައް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގަން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

މިހަރަކާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 17 މާރިޗު 2023، ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު 8:00 އިން 9:00 އަށް ފުވައްމުލަކުގެ މިސްކިތްތަކުގެ ސަރަހައްދުގައެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް 1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މިސްކިތްތާއި މިސްކިތު ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމަށް ބާއްވާ މިހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އާއްމުނަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މިއީ މިސްކިތްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން މިސްކިތް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ މީހުން އެކުވެ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ހަރަކާތެއް ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިހަރަކާތަކީ އިޖުތިމާއީ ގޮތުން އެންމެ އެކުވެ، ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ވެސް އަމާޒު ކުރެވިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ. އެގޮތުން މިހަރަކާތުގައި ސްކޫލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންނާއި އޮފީސްތަކާއި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދިވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ.

+1
0
+1
0


A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

ޚިޔާލުތައް

ޚިޔާލު ފާޅު ކުރައްވާ !