A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

ދެކުނަށް މިއަދު މޫސުން ގޯސްވާނެ – މެޓް އޮފީސް

2 ޖެނުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ މޫސުން - ވައިޓް އެލާރޓް

މިއަދު، 2 ޖެނުއަރީ 2019 ގައި ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން ތ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ސ. އަތޮޅާއި ހަމަޔަށް ވައިޓް އެލާރޓް މިއަދު ވަނީ ނެރެފައެވެ.  ކަނަޑެޅިފައިވާ ސަރަހައްދަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން މެންދުރު ފަހުން ފެށިގެން މިރޭ 7:00 އާއި ހަމަޔަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެއެވެ.

އަދި ވިލާ ގަނޑުގައި 40 މޭލަށް ވައި ބާރުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެއެވެ.

ވުުމާއެކު ފުވައްމުލަކަށް ވެސް މިއަދު މެންދުރު ފަހުން ފެށިގެން އިރުއޮއްސި 7 އަށް މޫސުން ގޯސް ވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ދަތުރު ވެރިން މޫސުމަށް ސަމާލުވުން ބުއްދިވެރިއެވެ.

+1
0
+1
0


A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

ޚިޔާލުތައް

ޚިޔާލު ފާޅު ކުރައްވާ !