ދެކުނަށް މިއަދު މޫސުން ގޯސްވާނެ – މެޓް އޮފީސް

2 ޖެނުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ މޫސުން - ވައިޓް އެލާރޓް
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

މިއަދު، 2 ޖެނުއަރީ 2019 ގައި ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން ތ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ސ. އަތޮޅާއި ހަމަޔަށް ވައިޓް އެލާރޓް މިއަދު ވަނީ ނެރެފައެވެ.  ކަނަޑެޅިފައިވާ ސަރަހައްދަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން މެންދުރު ފަހުން ފެށިގެން މިރޭ 7:00 އާއި ހަމަޔަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެއެވެ.

އަދި ވިލާ ގަނޑުގައި 40 މޭލަށް ވައި ބާރުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެއެވެ.

ވުުމާއެކު ފުވައްމުލަކަށް ވެސް މިއަދު މެންދުރު ފަހުން ފެށިގެން އިރުއޮއްސި 7 އަށް މޫސުން ގޯސް ވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ދަތުރު ވެރިން މޫސުމަށް ސަމާލުވުން ބުއްދިވެރިއެވެ.

No Article rating
0 Reviews
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
ގުޅުންހުރި ލިއުންތައް
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments