މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުޅަނގު މޫސުން 2023 މެއި، 4
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

މިދުވަސްވަރު މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެއެވެ.

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖެއަށް ހުޅަނގު މޫސުން ފެށިފައިވާތީ މޫސުމީ ބައެއް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އޮފީހުން ވެސް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިިލުން މިއަދު، 4 މޭއި 2023 ގައި ނެރުނު މޫސުމަށް ސަމާލުވުމުގައި ރައްކާތރެިކަމުގެ 5 އިރުޝާދެއް ދީފައި ވެއެވެ. އެއީ:

– ފެންބޮޑުވުމުގެ ނިޝާންތައް ފެންނަން ފަށައިފިނަމަ އިލެކްޓްރޯނިކް އާލާތްތަކާއި މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތައް އުސްތަނަކަށް އަރުވައި ފެނުގެ އަސަރުން ސަލާމަތް ކުރުން.

– ގެއަށް ފެން ނުވަންނާނެހެން ވެލިބަސްތާ ފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވުން

– ފެންޖެހި ހަލާކުވެދާނެ ފަދަ ތަކެތި ފެން ނުޖެހޭތަނަކަށް ބަދަލުކުރުން

– ގަދަ ވައިގެ ސަބަބުން އެއްލާލަފާނެ ފަދަ ތަކެތި ބަނދެ ރައްކާތެރިވުން

– މޫސުމާއި ބެހޭ އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުން

މީގެ އިތުން އިމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ގުޅުމަށް ފޯނު ނަމްބަރުތަކެއް ވެސް ހިމަނާފައި ވެއެވެ.

ފުވައްމުލައް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން – 6865013

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް – 7315001

ފުވައްމުލައް ފަޔާ ސްޓޭޝަން – 6869118.

1.0/5.0 Article rating
1 Review
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
ގުޅުންހުރި ލިއުންތައް
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments