ބެޑްމިންޓަން ނެޝަނަލް ލެވަލް 1 އަމްޕަޔަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯހެއް ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގައި ބާއްވަނީ

Share on facebook
Share on twitter
Share on google

ބެޑްމިންޓަން ނެޝަނަލް ލެވަލް 1 އަމްޕަޔަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯހެއް ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވާ އެކޯހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކޯސް އޮންނާނީ އަންނަ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ކަމަށް އެއެސޯސިއޭޝަނުން ހާމަކުރެއެވެ. މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ގޫގުލް ފޯމް  މެދުވެރިކޮށް 25 އޯގަސްޓް 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ކުރިން ނަން ނޯޓް ކުރެއްވުމަށްވެސް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން އެދިލައްވައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 15:30 އަށް މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ފޯން ނަމްބަރ (3314057) އަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވޭނެކަމަށްވެސް އެއެސޯސިއޭޝަނުން ހާމަކުރެއެވެ.

No Article rating
0 Reviews
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
ގުޅުންހުރި ލިއުންތައް
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments