އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ކުރީގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްކޫލްތައް

އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް 2023 - ފުވައމްުލައ
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް 2023 ގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުން އަންނަނީ ގިނަ އިވެންޓް ތަކުގައި ކުރި ހޯދަމުންނެވެ.

އެގޮތުން 19 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ ބައިގެ 7 އިވެންޓްގެ ނަތީޖާއިން ވެސް އެމްޖޭއެސް އުޅެނީ 63 ޕޮއިންޓާއެކު އެންމެ ކުރީގައެވެ. ދެވަނާގައި އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް އޮތީ61 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. އަދި ޏ.އޭއީސީއަށް 3 ވަނަ ލިބެނީ 33 ޕޮއިންޓުންނެވެ.

އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް 2023 – ފުވައްމުލައް ސިޓީ

17 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުދިންގެ ބައިން 5 އިވެންޓްގެ ނަތީޖާއިން 1 ވަނަ ލިބެނީ އައްޑޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލަށެވެ. ދެވަނަ އެމްޖޭއެސް އަދި 3 ވަނަ ލިބެނީ ޏ.އޭއީސީ އަށެވެ.

17 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ ބައިން 4 އިވެންޓްގެ ނަތީޖާއިން 1 ވަނަ ޏ.އޭއީސީއަށް ލިބޭ އިރު ދެވަނަ އެމްޖޭއެސް އަދި 3 ވަނަ ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލަށް (ހޭޒް) ލިބެއެވެ.

15 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކުދިންގެ ބައި 6 އިވެންޓް އަދި 5 އިވެންޓުގެ ނަތީޖާއިން ވެސް 1 ވަނަ ލިބެނީ އެމްޖޭއެސް އަށް ލިބޭ އިރު ފިރިހެން ކުދިންގެ 2 ވަނަ ޏ.އޭއީސީ އަދި 3 ވަނަ ހޭޒް އަށެވެ. އަންހެން ކުދިންގެ ބައިން 2 ވަނަ ހޭޒް އަދި 3 ވަނަ ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލަށެވެ.

އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް 2023 – ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މި އެތުލެޓިކްސް މީޓްގައި 6 މީޓް ރެކޯޑް ހާދާފައި ވާއިރު 1 ގައުމީ ރެކޯޑުވެސް ހަދާފައި ވެއެވެ.

ގައުމީ ރެކޯޑް – އައިޝަތު ޝައިމް އައްޑޫ ހައިސްކޫލް-19، އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ހައިޖަމްޕް(އުސްފުންމުން) 1.50 މީޓަރު.

މީޓް ރެކޯޑް – އިބްރާހިމް ނާހިލް –ގދ. އޭއީސީ، 19 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން 100 މީޓަރު ދުވުން. 11.69 ސިކުންތު.

މީޓް ރެކޯޑް – ހައްވާ މުޒުނާ –ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް، 19 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން 100 މީޓަރު ދުވުން. 12.88 ސިކުންތު.

މީޓް ރެކޯޑް – ފާތިމަތު ފާރިހާ –އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް، 15 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޑިސްކަސް ތުރޯ، 23.01މީޓަރު.

މީޓް ރެކޯޑް – އާއިޝަތު ޝާޔާ –ތާޖުއްދީން ސްކޫލް، 17 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޝޮޓްޕުޓް،10.03 މީޓަރު.

މީޓް ރެކޯޑް – މުހައްމަދު އާއިން –ގދ.އޭއީސީ، 19 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޝޮޓްޕުޓް،9.76މީޓަރު.

މީޓް ރެކޯޑް – ހުސައިން އުޒެއިން އަލީ –އެމްޖޭއެސް، 19 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ޑިސްކަސް ތުރޯ 28.92މީޓަރު.

 

މި ފެބުރުއަރީ މަހު 4-10 އަށް ކުރިޔަށްގެން

އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް 2023 – ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ދާ މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ 33 ސްކޫލަކުން 810 އެތުލީޓުން ވާދަކުރާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ރަށުން ބޭރުން އަންނަ 490 އެތުލީޓުން ހިމެނެއެވެ.

5.0/5.0 Article rating
6 Reviews
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
ގުޅުންހުރި ލިއުންތައް
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments