ހޯދަޑު އަދި ދޫނޑިގަމު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި

ހޯދަޑު އަވަށާއި އަދި ދޫނޑިގަމު އަވަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ދޫނޑިގަމު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުޅުވާލީ ސެޕްޓެމްބަރު 5-11 (2021) އަށެވެ. އަދި ހޯދަޑު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ

ހޯދަޑު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހޯދަޑު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މިދަނޑުގެ ފަސްގަނޑު ޓާފް އެޅުމަށް ތައްޔާރު ކުރަނީ އެމްޓީސީސީ އިންނެވެ. އަދި

ހޯދަނޑު ދަނޑުގެ ސަބް-ބޭސް ލޭޔަރގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހޯދަޑު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ފީފާއިން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ޓާފް އެޅުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ ވަނީ ހޯދަޑު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފަސްގަނޑު އެއްވަރުކުރުމަުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.