ކޮވިޑް ހާލަތު: އިއްޔެ 21 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވުވި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑް ރޯގާ ފެެތުރޭ ރޭޓް އިތުރުވެފައިވާއިރު އެންމެ ފަހުން ނަތީޖާ އާއްމުކޮށްފައިވާ، މިއޮގަސްޓް މަހު 15 ވަނަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ސިޓީއިން އެރޯގާއަށް 21 މީހަކު ޕޮޒިޓިވުވެފައި ވެއެވެ. އެދުވަހު 

ކޮވިޑު ހާލަތު: މިރޯގާއަށް ފުވައްމުލަކުން މިއަދު ޕޮޒިޓިވުވީ އެންމެ ބިދޭސީއެއް

ކޮރޯނާ ރޯގާއަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީއިން މިއަދު ޕޮޒިޓިވުވެފައި ވަނީ އެންމެ ބިދޭސީއެކެވެ. އިއްޔެ ކޮރޯނާ ރޯގާއަށް ޕޮޒިޓިވުވެފައިވަނީ ފުވައްމުލަކުން ނެގުނު ރެންޑަމް ސާމްޕަލެކެވެ. އިއްޔެ އެންމެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވުވެފައިވާ އިރު އޭގެ ކުރީ ދުވަހުވެސް

ދުބާއީ ކްލާސްޓާ އާއި ގުޅިގެން 11 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ!

ފުވައްމުލަކު ދުބާއީ ކްލަސްޓާއާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 11 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވު ވެއްޖެއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީން ކޮވިޑް-19 އަށް ގިނައަދަދަކަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވަމުންދިއުމާއި ގުޅިގެން މީޑިއާތަކަށް، ކަމާއި ގުޅޭ އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތު

މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތާއި އެކު ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަށް ބަންދު!

އެޗްޕީއޭގެ މޮނީޓަރިންގެ ހާލާތަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ އައުމާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކާއި ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ތަނެއް ބަންދުކޮށްފިއެވެ. މި ފެބްރުއަރީ މަހު 7، 8 ގައިރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގި 150 މީހުންގެ ތެރެއިން 2

މާސްކް އެޅުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި

މާދަމާއިން ފެށިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާތީ އެކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފަށައިފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމުގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މެސެޖުތައް ހުންނަ ޕޯސްޓަރާއި ސްޓިކާ ފިހާރަތަކާއި ގޭގޭގައި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް

ކޮރޯނާ ރޯގާ: މިރޯގާ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ޖެހޭ ގަތަރުން މަރުވާ މީހުން ނިސްބަތް މަދު

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ރޯގާ ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު އާބާދީ ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް މިރޯގާ ޖެހިފައިވަނީ މެދު ބިދޭސީ އާބާދީ ބޮޑު ގަތަރުގައެވެ. 2.88 މިލިއަނެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ

ކޮރޯނާ ރޯގާގެ އެއްވެސް ކޭސްއެއް ރިޕޯޓުކޮށްފައިނުވަނީ ކޮންބައެއް

ފާއިތުވީ ހައެއްކަ މަސްތެރޭ މުޅި ދިނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކޮރޯނާ ރޯގާގެ ސަބަބުން މިވަނީ އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ އެތަކެއްކަމަށް ބަދަލުވެފައިއެވެ. ގައިދުރުކުރުމުގެ އިތުރުން އިޖުތިމާއީ އެތަކެއް ގުޅުމަކާއި ދުރުވާން މިވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ. މިނުރައްކާތެރި ރޯގާގައި