ކޮޕާ އެމެރިކާ 2020: ޗެމްޕިއަން އާޖެންޓީނާ އަށް

ރޭ ފތިހު ކުޅެވުން ކޮޕާ އެމެރިކާ 2020 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އާޖެންޓީނާއިން ހޯދައިފިއެވެ. ފައިނަލް މެޗުގައި ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މިމެޗު ބްރެޒިލާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެ އާޖެންޓީނާއިން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 އިންނެވެ. މިމެޗުގެ

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2020: 3 ވަނަ ކޮލަމްބިއާއަށް

ރޭ ފަތިހު ކުޅެވުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2020 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ 3 ވަނަ ހޮވާ މެޗު 3-2 އިން މޮޅުވެ މުބާރަތުގެ 3 ވަނަ ކޮލްމަބިއާއިން ހޯދައިފިއެވެ. ރޭގެ މަޗުގައި ކޮލަމްބިއާ އާއި ވާދަކުރީ

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2020: ފައިނަލުގައި މެސީ އާއި ނޭމާގެ ޓީމު

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ކޮޕާ އެމެރިކާ 2020 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން އާޖެންޓީނާ އާޖެންޓީނާ ބްރެޒިލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ރޭ ކުޅެވުނު މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް ދެމެޗު ބްރެޒިލް ކާމިޔާބުކުރީ ޕެރޫއާއި ވާދަކޮށްގެންނެވެ. އަަދީ އާޖެންޓީނާ

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2020: ސެމީ ފައިނަލަށް ބްރެޒިލާއި އާޖެންޓިނާ

ދެކުނު އެމެރިކާ ބައްރުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ކޮޕާ އެމެރިކާ 2020 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ޓީމުތައް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ދެކުނު އެމެރިކާގެ ފުޓުބޯޅަައިގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ ބްރެޒިލާއި އަޖެންޓީނާ ވެސް