މާދަމާ، އާދީއްތަ ދުވަހު ފުނާޑުގެ ބަޔަކުން ކަރަންޓް ޚިދުމަތް މެދުކެނޑާލަނީ

މާދަމާ، 5 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު މެންދުރު ފަހު ހެނދުނު 1:30 އިން ހަވީރު 4:00 އަށް ފުނާޑު އަވަށުގެ ބަޔަކުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލެވޭނެ ކަމަށް ފެނަކަ-ފުވައްމުލަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މާދަމާ

ފުވައްމުލަކަށް ކަރަންޓް ޓްރާންސްފޯމަރެއް ގެނައުމަށް އައްޑޫއިން ބޯޓަށް އަރުވައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކަރަންޓަށް މިއަދު ދިމާވި ކުއްލި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އައު ޓްރާންސްފޯމަރާއި އެއަށް ބޭނުންވާ ސާމަނު ރަށަށް ގެނައުމަށް ‘ލިއޯ ސަކްސެސް’ ލޭންޑިން ކްރާފްޓަށް އަރުވައި ދަތުރަށް މިހާރު ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް މިކަލް

މާދަމާ، އާދިއްތަ ދުވަހު މެންދުރު ފަހު ކަރަންޓް ކެނޑެނީ

މާދަމާ، އާދިއްތަ ދުވަހު (8 ނޮވެމްބަރު 2020) މެންދުރުފަހު ފުނާޑު އަވަށު ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލެވޭނެ ކަމަށް ފެނަކަ-ފުވައްމުލައް އިން ހާމަކުރެއެވެ. އެގޮތުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު ކަރަންޓް ކެނޑެނީ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު (24 އޮކްޓޯަބަރު 2020) ހެނދުނު 3 ގަޑިއަރަށް މާދަޑުގެ އަވަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކާއި ހޯދަޑު އަވަށުގެ ބައެއް ގެތަކުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލެވޭނެ ކަމަށް ފެނަކަ-ފުވައްމުލައް އިން ހާމަކުރެއެވެ. އެގޮތުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް

އަންނަ ހޮނިހިރުގައި ދޫނޑިގަމާއި ވީ ކޮޅުން ކަރަންޓް ކެނޑެނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކަރަންޓް ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކަށް އަންނަ ހޮނިހިރު (21 މާރިޗު) ދުވަހު ރަށުގެ ދޫނޑިގަމާއި ވީކޮޅުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލެވޭނެ ކަމަށް ފެނަކަ-ފުވައްމުލައް އިން ހާމަކުރެއެވެ. އެގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ

މާދަމާ މާލެގަމާއި މާދަޑުގެ ބަޔަކުން ކަރަންޓް ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަނީ

މާދަމާ މެދުރުން ފެށިގެން ހަވީރަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މާލެގަމު އަވަށާއި މާދަޑުއަވަށުގެ ބައެއް ހިސާބަކުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލެވޭނެ ކަމަށް ފެނަކަ ފުވައްމުލައް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މާދަމާ، 14 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ އަންގާރު ދުވަހު