ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ޖީސީއީ އޯލެވެލް އާއި އޭލެވެލް އިމްތިހާނު އަދި ކެންސަލެއް ނުކުރޭ

ރާއްޖޭގައި އަންނަ މޭ/ޖޫން މަހު ބޭއްވުމަށް ތާވަލް ކުރެފައިވާ ކެމްބްރިޖް އައިޖީސީއީ އަދި ޖީސީއެސްއީ އިމްތިހާނާއި އޭއެސް ލެވެލް (އޭލެވެލްގެ ފުރަތަމަ ބައި) އިމްތިހާނުތައް ނުބޭއްވުމަށް އަދި ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަމަށް ކެމްބްރިޖު އިމްތިހާނާއި ބެހޭ

ޏ.އޭއީސީގެ އޭލެވެލް ކްލާސްތަކަށް ވަނުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މިއަހަރު ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އޭލެވެލް ކްލާސްތަކަށް ވަނުމުގެ ޖާގަ ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެގޮތުން ހުޅުވާލާފައި ވަނީ ގްރޭޑް 11 އަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތަށެވެ. ގްރޭޑް 11 އަށް އެޑެކްސެލް އޭލެވެލް އާއި ބީޓެކް ޑިޕްލޮމާ ޕްރޮގްރާމްގެ އިތުރުން

ސްކޫލްތަކުގެ ލިޑީން ޓީޗަރުންގެ ދައުރާއި ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ލީޑިން ޓީޗަރުންނަށް “ރި-އިމޭޖިނިން ދަ ރޯލް އޮފް ލީޑިން ޓީޗަރސް” ގެނަމުގައި ވޯކްޝޮޕެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ހާފިޒް އަހުމަދު ސްކޫލް (ހޭޒް) ގެ ހޯލްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިަޔ މި ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިންނަށް

ޏ.އޭއީސީގެ މަތީ ސާނަވީގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ކްލާސްތަކުގެ ކިޔެވުން އިއްޔެ ފަށަައިފިއެވެ. މިއަހަރު އަލަށް ގްރޭޑް 11 ގައި ކިޔެވުން ފަށާފައި ވަނީ 40 ހަކަށް ދަރިވަރުންނާއެކުގައެވެ. އެއީ ސައިންސް ސްޓްރީމް ކްލާހަކާއި ބިޒިނަސް ސްޓްރީމް ކްލާހެކެވެ.