ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި މަރަޑޯނާ މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި އާޖެންޓީނާގެ ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން އިއްޔެ (ބުދަ ދުވަހުު) މަރުވެއްޖެއެވެ. މަރަޑޯނާ މަރުވީ އުމުރުން 60 އަހަރުގައި އާޖެންޓީނާގެ ވެރިރަށް ބިއުނަސް އައިރިޒްގައި އޭނާގެ ގޭގައެވެ. މަރަޑޯނާ މަރުވުމުން

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗަކަށް ‘އޮލި ގަނަ ސަލްޝްކަރ’

މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި ފުޓުބޯޅަ ކުލަބް މެންޗެސްޓަރ ޔުނަިއޓެޑްގެ ކޯޗުކަމަށް ކުރީގެ އެޓީމުގެ ފޯވަޑް ‘އޮލީ ގަނަ ސަލްޝްކަރ’ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އޭނާާގެ ނަން ކިޔަން ފަސޭހަވާނީ އޮލީ ގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. މިސީޒަނުގައި ކޯޗު