ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން އެލްޖީއޭ ބޯޑަށް އިސްމާއީލު ރަފީޤު

ލޯކަލް ގަވާމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ (އެލްޖީއޭ) ބޯޑުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ތަމްސީލުކުރާނެ މެމްބަރަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިޚާބު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު އިސްމާއީލު ރަފީޤު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ކުރިޔަށްދިޔަ އިންތިޚާބުގައި އިސްމާއީލު

އައު ކައުންސިލަރުން ހުވައިކުރުމުގެ ދަރުބާރު އަންނަ ހޯމަދުވަހު ހެނދުނު ބާއްވަނީ

އަލަށް ހޮވުނު ކައުންސިލަރުން ހުވައިކުރުމުގެ ދަރުބާރު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު، (17 މެއި 2021) ހެދުނު 10:00 ގައި ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރީ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުން

ބޮޑު މެޖޯރިޓީ އަކާއެކު ވެރިކަންކުރާ އެމްޑީޕީ އިން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020ގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 6 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 4 ގޮނޑި އާއި ސިޓީގެ މޭޔަރުގެ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020ގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް

ލަސްކުރެވުނު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ވެސް މިއަދު ހެނދުނު ފަށައިގެން ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ދެބައެއް ހިމެނެއެވެ. އެއީ 5 އަހަރު ދުވަހަށް ލޯކަލް

ފަސްކުރެވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މާދަމާ

ފަސްކުރެވުނު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މާދަމާ (10 އޭޕްރީލް 2021) ގައި ބޭއްވުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާީތައް ވެއްޖެއެވެ. ފަސްކުރެވުނު މިއިންތިޚާބުގެ ފޯރިވެސް ވަނީ އެތައްގުނައެއް އިތުރު ވެފައެވެ. މާދަމާ