ޏ.ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސެންޓަރުން ބާއްވާ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް ފައްޓައިފި

ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

ޏ.ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސެންޓަރުން ބާއްވާ އަންހެނުންގެ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އިއްޔެ ހަވީރު ބާއްވައިފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގެ ހޭންޑްބޯޅަ ކޯޓުގައި މި މުބާރާތް ފެއްޓުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ފުވައްމުލަކު ދެކުނުދާއިރާގެ މަޖުލިސް މެމްބަރު މުމްތާޒު މުހައްމަދު އެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ މޭޔައި އިސްމާއީލު ރަފީގުއާއި، ޏ.ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސެންޓަރު ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުރި ސުއާދުގެ އިތުރުން ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ޟިރާރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

ވައިލްޑް ސްޓޮން ކޯޑް ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް 2021

މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާރުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނީ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެކެވެ. މިމެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ޏ.ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސެންޓަރުގެ ޓީމަކާއި ޏ.އޭއީސީގެ ޓީމެކެވެ. މިމެޗު 3-2 ން ކާމިޔާބުކުރީ ޏ.ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސެންޓަރުގެ ޓީމެވެ. މިމެޗުގެ މޮޅު ކުލުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ  ޏ.ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސެންޓަރުގެ ޓީމުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރު 10 އެވެ.

މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުޅުން އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ

މިމުބަރާތަކީ އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ހިންގޭ 16 ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. މިމުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދއިއުމަށް ހަމޖެހިފައިވަނީ މި ނޮވްމްބަރު މަހު 27 އިން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 4 އަށެވެ.

ގިނަ ސްޕޮންސަރުންގެ އެހީ އާއެކު ކުރިޔަށްގެންދާ މިމުބާރާތުގެ ޓައިޓްލް ސްޕޮންސަރަކީ ވައިލްޑް ސްޓޯން ކޯޑް އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯ އާއި އައިބޭގެ އިތުރުން އެއިޑާ ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކުންނާއި، ސިޓީ ކައުންސިލުން ޓީމުތައް ބައިވެރިވެއެވެ.

No Article rating
0 Reviews
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
ގުޅުންހުރި ލިއުންތައް
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments