އައްޑޫ ސިޓީގައި މޮނިޓަރިންއަށް ލުމުން ތާށިވެފައިވާ މީހުން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ކޮމިއުނީޓީ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19އަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވާތީ އެ ސިޓީ މޮނިޓަރިންއަށް ލުމާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ނާދެވި ތާށިވެފައިވާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ދެއްވުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެއެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީ އެޗްޕީއޭގެ މޮނިޓަރިން އިން ނަގާނީ ކޮން އިރަކުން ބާ؟

ކޮވިޑް-19 ގެ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވި މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ މޮނިޓަރިންއިން ނަގާނީ ކޮން އިރަކުތޯ ރަށުގެ ގިނަބަޔަކު ސުވާލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އާއްމުން ސުވާލުކުރަން ފެށީ ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން