ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ގުރުއާން މުބަރާތް 2022

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ގުރުއާން މުބާރާތް 2022 ގެ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކު ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވީ މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ވެސް ކުރިޔަށްގެންދާ ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައެވެ. މި މުބާރާތުގެ މަގުސަދަކީ ފުވައްމުލަކު

މުފްތީ އިސްމާޢިލް މެންކް ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފި

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާޢިލް މެންކް މިއަދު ފުވައްމުލަށް ވަދައިގެންފިއެވެ. މުފްތީ މެންކް އަށް ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދެންނެވީ ސިޓީގެ މޭޔަރު އިސްމާއީލް ރަފީގު އާއި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު މުހައްމަދު ފިކުރީ

މުފްތީ މެންކް ފުވައްމުލަކުގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުން 29 އޮކްޓޯބަރު 2022 ގައި

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް ފުވައްމުލަކުގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދެނިންމަށް ތާވަލް ކުރެވިފައިވަނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ނުވަތަ 29 އޮކްޓޯބަރު 2022 ގައެއެވެ. މިއީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދައުވަތަކަށް މުފްތީ މެންކް

ފުވައްމުލަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބިނާ ކުރެވުނު މިސްކިތަކީ ގެންމިސްކިތެއް ނޫން

ނޯޓް: މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރު ޖޫން 18 ވަނަ ދުވަހު މިކަލް ނޫހުގައި ކުރިން ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އިސްލާޙުތަކަކާއެކު އަލުން ޝާއިއުކުރާ ލިޔުމެކެވެ. ރާއްޖެ އިސްލާމީ ވާހަކަ ފަދައިން ފުވައްމުލައް އިސްލާމްވީ ވާހަކައަކީ