މިއަދު ކޮވިޑް-19 އިން ޕޮޒިޓިވްވީ 11 މީހުން

މިއަދު ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 11 އަށް އިތުރުވެއްޖެއެވެ. މި 11 މީހުގެ ތެރޭގައި ރޭންޑަމް ސާމްޕަލްގެ 2 މީހަކު ހިމެނިފައިވާއިރު މިއަދުވެސް 100 ރޭންޑަމް ސާމްޕަލުން ނަތީޖާ ލިބިފައެވެ.

ކޮވިޑް އަޕްޑޭޓް: މިއަދު ވެސް ޕޮޒިޓިވްވީ 6 ދިވެހިން

ކޮވިޑް-19އަށް މިއަދު ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ޕޮޒިޓިވްވީ 6 މީހުންނެވެ. މި 6 މީހުގެ ތެރޭގައި ރޭންޑަމް ސާމްޕަލްގެ މީހަކު ހިމެނިފައި ނުވާއިރު މިއަދުވެސް 100 ރޭންޑަމް ސާމަޕަލް ނެގަޓިވް ނަތީޖާ ލިބިފައެވެ. މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި

ކޮވިޑް އަޕްޑޭޓް: މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 6 މީހުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 6 މީހުންނެވެ. މިއީ ފާއިތުވި ދުވަސްތަކަށް ބަލާއިރު ނަތީޖާ ލިބޭ ސާމްޕަލްގެ ނިސްބަތުން ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށްވުމެކެވެ. އެގޮތުން ނަތީޖާ ލިބުނު ސާމްޕަލްގެ ނިސްބަތުން ޕޮޒިޓިވްވާ

ކޮވިޑް އަޕްޑޭޓް: މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދު 10، އެކަމަކު ރޭންޑަމް ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވް ނުވެ ޖެހިޖެހިގެން 3 ދުވަސް

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދުތައް 10އަށް މައޗަށް ޖެހުނު ނަމަވެސް ރޭންޑަމް ސާމްޕަލްއިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ނުވާތާ މިއަދަށް ޖެހިޖެހިގެން 3 ދުވަސް ވީއެވެ. މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވި 10 މީހުނާއެކު،

ކޮވިޑް އަޕްޑޭޓް: މިއަދު ވެސް ނަމްބަރުތައް ދަށަށް – ޕޮޒިޓިވްވީ 6 މީހުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދުތައް މިއަދުވަސް ދިޔައީ ދަށަށެވެ. މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 6 މީހުންނެވެ. އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވާ ރޭޓް މިވަނީ އިއްޔެގެ %6.5 އިން %4.4 އަށް ދަށްވެފައެވެ. މިއަދު

ކޮވިޑް އަޕްޑޭޓް: މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި ރޭޓް ދަށް – 10 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް އާއެކު ރޭޓް ހުރީ %6.5 ގައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ރޭޓް މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށްވެފައެވެ. އިއްޔެ %10 ގައި ހުރި ޕޮޒިޓިވްވާ ރޭޓް މިއަދު މިވަނީ  %6.5 އަށް ދަށްވެފައެވެ. މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި 10

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން އަޅާފައިވާ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތައް މިއަދުން ފެށިގެން އިތުރު އެއްހަފުތާއަށް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އަޅާފައިވާ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތައް މިއަދުން ފެށިގެން އިތުރު އެއްހަފުތާއަށް (11-18 ޖޫން 2021) ދިގު ދަންމާލައިފިއެވެ. ރޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހާމަކުރެއްވި