ކޮވިޑު ހާލަތު: މިރޯގާއަށް ފުވައްމުލަކުން މިއަދު ޕޮޒިޓިވުވީ އެންމެ ބިދޭސީއެއް

ކޮރޯނާ ރޯގާއަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީއިން މިއަދު ޕޮޒިޓިވުވެފައި ވަނީ އެންމެ ބިދޭސީއެކެވެ. އިއްޔެ ކޮރޯނާ ރޯގާއަށް ޕޮޒިޓިވުވެފައިވަނީ ފުވައްމުލަކުން ނެގުނު ރެންޑަމް ސާމްޕަލެކެވެ. އިއްޔެ އެންމެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވުވެފައިވާ އިރު އޭގެ ކުރީ ދުވަހުވެސް

ބޯޓް އައިސޮލޭޝަނުން 3 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މިއަދު ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން އައިސޮލޭޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަކޮށް ރިލީޒް ކުރުމަށް ނެގި ސާމަޕަލްއިން 3 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވީ ކުރީގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސް އަކާއި ގުޅިގެން

މާދަމާ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އާއްމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އާއްމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް މާދަމާ ކުރިޔަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މިރޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީ އީއޯސީއިން ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސްގައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު މުހައްމަދު ޟިރާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް ބައްޔަށް ފައްސި ނުވެ ޖެހިޖެހިގެން މިވީ 3 ދުވަސް

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ނުވެ މިއަދަށް ޖެހިޖެހިގެން 3 ދުވަސް ވީއެވެ. މިހާރު ކުރިޔަށް ދަނީ ކޮމިއުނިޓިއިން ރޭންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ކަމަށް މިރޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ އެޗްޕީއޭގެ މޮނިޓަރިން އިން ނަގާނީ ކޮން އިރަކުން ބާ؟

ކޮވިޑް-19 ގެ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވި މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ މޮނިޓަރިންއިން ނަގާނީ ކޮން އިރަކުތޯ ރަށުގެ ގިނަބަޔަކު ސުވާލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އާއްމުން ސުވާލުކުރަން ފެށީ ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން

އިތުރު މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ނުވެ، ކޮންޓެކްޓްސް ޓެސްޓިން ކުރިޔަށް

މިއަދު ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެއް ނުވެއެވެ. މިހާރު ކުރިޔަށް ދަނީ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓުންގެ ކަރަންޓީން ނިންމުމުން ރިލީސް ޓެސްޓް ސާމްޕަލް ނެގުންކަމަށް މިރޭ ބޭއްވި ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އޮތީ ކޮވިޑް-19ގެ 3 ކްލަސްޓާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް  ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ 39 މީހުންނަކީ ޖުމްލަ 3 ކްލަސްޓާގެ މީހުންކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ އީއޯސީން ހާމަކުރެއެވެ. އެއީ ކްލަސްޓާ 1 ރޭއްޖެއިން ބޭރުން އައި މީހަކާއި ގުޅޭ ކްލަސްޓާ