މިނިމަމް ވޭޖް

މުހައްމަދު ފިކުރީ ސަރުކާރުން އިއްޔެ އިޢުލާންކުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ވޭޖް އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ލިބޭނެގޮތް ހެދުމާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ތާރީޚުގައި މިކަން ހިމެނިގެންދާނީ އިންޤިލާބީ ހެޔޮ ބަދަލަކަށެވެ. އަދި މިއީ އެމްޑީޕީގެ

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮންމެހެން އެހެން ސިޓީތަކުގައި އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާކަށް ނުޖެހޭ – އަބްދުﷲ ނާސިރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮންމެހެން މާލެއިން ނުވަތަ އެހެން ރަށަކުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ވާން ނުޖެހޭ ކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަބްދުﷲ ނާސިރު އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކައިށި އެފް.ވީ.އެމް: ކާށިތެޔޮ އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާގައި ފިޔަަޖަހަނީ

ފާޒަމީން އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ނަމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކާށިތެޔޮ އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާއަށް ތަޢާރަފްވި ކައިށި އެފް.ވީ.އެމް އަކީ 2007 ވަނަ އަހަރު ކާށިތެޔޮ އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާއަށް ނުކުމެ ކާށިތެޔޮ އުފައްދައި ރާއްޖޭގެ ނަން މަޝްހޫރު އެކި

ފުވައްމުލައ ސިޓީގެ ވިޔަފާރިތައް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ފިހާރަތައް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދެއްވާނެ ކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ފިހާރަތައް އާއްމު ވިޔަފާރިއަށް

ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާއެކު ބައެއް ވިޔަފާރި ހުއްދަތައް ނަގަން ނުޖެހޭގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހަށް މި ޖެނުއަރީ މަހު 4 އިން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފެށުމާއި ގުޅިގެން ކުރިން ހުއްދަ ނަމަމުން އައި ބައެއް ކަންތައްތައްތަކަށް ހުއްދަ ނަގަން ނުޖެހޭގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ބިޒިނެސް އިންނޮވޭޝަން ފޯރަމެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބާއްވަނީ

‘ބިޒިނެސް އިންނޮވޭޝަން ވީކް’ ގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުން ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ފޯރަމެއް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 1-5ށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބާއްވަނީ ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ. މި އިވެންޓް އިންތިޒާމު ކުރަނީ އައިބޭ އާއި