ސިތާނާ ސްޓޯރުގެ ކަސްޓަމާ އެޕްރިސިއޭޝަން ނައިޓް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް އިނާމު

ފުވައްމުލަކު ސިތާނާ ސްޓޯރުން ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ކަސްޓަމާ އެޕްރިސިއޭޝަން ނައިޓް ހަފުލާ ބާއްވައި ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް އިނާމު ދީފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހަފުލާގައި ވަނީ މުޅިން އަލަށް ބަސްމަތީ ރައީސް އަލީޝާން އާއި ޖޫހެއް

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުން އެހީގެ ޕްރޮގުރާމްއަށް ހުށަހެޅެމަށް ފަހި ފުރުސަތެއް

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއިން ހިންގާ އެހީގެ ޕްރޮގުރާމްއަށް އެދުމުގައި އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ޚާއްސަ ހަރަކާތަތްތަކެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރިޔަށް އެބަ ގެންދެއެވެ. އެގޮތުން މި އޮކްޓޯބަރު މަހު 27-31 އަށް ފުވައްމުލައް

މިނިމަމް ވޭޖް

މުހައްމަދު ފިކުރީ ސަރުކާރުން އިއްޔެ އިޢުލާންކުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ވޭޖް އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ލިބޭނެގޮތް ހެދުމާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ތާރީޚުގައި މިކަން ހިމެނިގެންދާނީ އިންޤިލާބީ ހެޔޮ ބަދަލަކަށެވެ. އަދި މިއީ އެމްޑީޕީގެ

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮންމެހެން އެހެން ސިޓީތަކުގައި އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާކަށް ނުޖެހޭ – އަބްދުﷲ ނާސިރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮންމެހެން މާލެއިން ނުވަތަ އެހެން ރަށަކުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ވާން ނުޖެހޭ ކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަބްދުﷲ ނާސިރު އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކައިށި އެފް.ވީ.އެމް: ކާށިތެޔޮ އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާގައި ފިޔަަޖަހަނީ

ފާޒަމީން އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ނަމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކާށިތެޔޮ އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާއަށް ތަޢާރަފްވި ކައިށި އެފް.ވީ.އެމް އަކީ 2007 ވަނަ އަހަރު ކާށިތެޔޮ އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާއަށް ނުކުމެ ކާށިތެޔޮ އުފައްދައި ރާއްޖޭގެ ނަން މަޝްހޫރު އެކި

ފުވައްމުލައ ސިޓީގެ ވިޔަފާރިތައް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ފިހާރަތައް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދެއްވާނެ ކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ފިހާރަތައް އާއްމު ވިޔަފާރިއަށް