މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

މިދުވަސްވަރު މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެއެވެ. މިދުވަސްވަރު ރާއްޖެއަށް ހުޅަނގު މޫސުން ފެށިފައިވާތީ މޫސުމީ ބައެއް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އޮފީހުން ވެސް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ފުވައްމުލައް

މޫސުމީ ހުދު ސަމާލު ރައްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ނެރެފި

މިއަދު ހެނދުނުއްސުރެން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހިމެނޭހެން ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް މޫސުމީ ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ. މިއަދު ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ ކ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑު އަތޮޅުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެގޮތުން މިއަދު 1 ނޮވެމްބަރު 2021

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހިމެނޭ ދެކުނުގެ 5 އަތޮޅަށް މޫސުމީ ހުދު ސަމާލަށް ފަހު ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހިމެނޭ ދެކުނުގެ 5 އަތޮޅަށް މޫސުމާބެހޭ އިދާރައިން މިއަދު މެންދުރު ފަހާއި މިރެއަށް މޫސުމީ ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފިއެވެ. މިއަދު، (22 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ) މެންދުރުފަހު 2:30 އިން

ކުރިޔަށް އޮތް 3 ދުވަހު ވެސް ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ

ކުރިއަށްއޮތް 3 ދުވަހު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހިމެނޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ރާއްޖެގެ މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ވަނީ ދެކުނުގެ 4 އަތޮޅު ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް މޫސުމީ ހުދު

ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގޭގެއަށް ފެންވަދެއްޖެ

މިއަދު ހަވީރުން ފެށުގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގޭގެގެ ތެރެއަށް ފެން ވަދެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ބޯކޮށް ވެހެން ފެށި ވާރޭއިން ވަނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މަގުތަކާއި އޮޅުތައް ފުރިބަންޑުވެފައެވެ. އެއާއެކު ގޭގެގެ