ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން 2022

މި އަހަރުގެ ގައުމީ ދުވަސް (1 ރަބީއުލް އަވަލް 1444) ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އާއްމުކޮށް ކުރިޔަށްގެންދާ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔަތު މިއަދު ހެނދުނު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ހެނދުނު 6:00 ގައި

ގައުމީދުވަސް: ގައުމިއްޔަތަކީ ކޮބައި ބާ؟

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަނީ ހިޖުރީ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ރަބީއުލްއަވަލް މަހު 1 ވަނަ ދުވަހެވެ. ބޮޑު ތަކުރުފާނު، ނުވަތަ އުތީމު މުހައްމަދު ތަކުރުފަނު ޕޯޗްގީޒުންގެ އަތްދަށުން ދިވެހި

މިއަހަރު (2021) ގައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުން – ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މިއަހަރު، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ އާދަކާދައެއްގެ ގޮތުން ބާއްވަމުން އަންނަ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު، އިއްޔެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ގައުމީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެއި

ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކައަކީ ހަގީގަތެއް ތަ؟

ބޮޑު ތަކުރުފާނު ވާހަކައަކީ އުތީމު މުހައްމަދު ތަކުރުފާނާއި އޭނާގެ ބައިވެރިން ޕޯޗުގީޒުން ބާރުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ މިނިވަން ކުރި ހާދިސާތައް ރަމްޒުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ބަހުން ކިޔަމުން އައި އަދި ފަހުން ލިޔެފައިވާ

ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މާދަމާ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް

މި އަހަރުގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ މާދަމާ ހެނދުނު 5:45 ގައި ފުވައްމުލައް ސިޓި ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި

މިއަހަރުގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުން – ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މިއަހަރުގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ގައުމީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެއި މިހާރު ފާހަގަ ކުރަނީ ރަބީއުލް އަވަލް މަހު 1

މިފަހަރު ގައުމީދުވަަސް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ފާހަގަ ކުރީ ދެކުމަކުން

މިއަދު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރީ މުޅިން ތަފާތުކޮށް ދިވެހިންގެ ތާރީޚީ ހަނދާންތަކާއެކު ދެކުމާ ދިއުމަކުންނެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން މިއަދު ދެކުމާ ދިޔައީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށި