ޏ.އޭއީސީގެ އިންޓަ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފޯރިއާއެކު ކުރިޔަށް ދަނީ

ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (ޏ.އޭއީސީ)ގެ އިންޓަ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިގެން ފޯރިއާއެކު ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުޅެމުން އަންނަނީ ޏ.އޭއީސީގެ މަލްޓީޕާޕަސް ހޯލުގައެވެ. މި މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފަށާފައި ވަނީ

ޏ. ޏ.އޭއީސީގެ އިންޓަ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޝަނިވިރާޒާއަށް

ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (ޏ.އޭއީސީ)ގެ އިންޓަ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ މިއަހަރުގެ (2023) ޗެމްޕިއަންކަން ޝަނިވިރާޒާ (ރީނދޫ) ހައުސް އިން ހޯދައިފިއެވެ. ޏ.އޭއީސީގެ 4 ހައުސްގެ މެދުގައި ކުރިޔަށްދި މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި

ޏ.އޭއީސީގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމެއް މާލެއަށް ފުރައިފި

ޏ.އޭއީސީގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާލެއަށް ފުރައިފިއެވެ. މި ޓީމު މާލެ ފުރީ މިމަހު ބާއްވާ އިންޓާ ސްކޫލް ބާސްކެޓްބޯޅަ ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަން ޝިޕް 2023ގައި ވާދަކުރުމަށެވެ. މިޓީމުގައި ބައިވެރިވަނީ 9 ދަރިވަރުންނެވެ.

ޏ.އޭއީސީ40 ފުޓްސަލް އަދި ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަޑު ޝާކްޒް އަދި ދަޑިމަގު ރަނިން ޓީމަށް

ޏ.އޭއީސީ40 ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ކަން ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް އަދި ވޯލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕއިންކަން ދަޑިމަގު ރަނިން ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ. މިސްކިތްމަގު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ޏ.އޭއީސީ40 ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް އިން

މިއަހަރުގެ މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނު ޏ.އޭއީސީގައި މިއަދު ފަށަނީ

މިއަހަރުގެ މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނު މިއަދު ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި (ޏ.އޭއީސީ)ގައި ފަށާނެއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އޭލެވެލް ހަދަނީ ހަމައެކަނީ ޏ.އޭއީސީއިންނެވެ. އެސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 11 އަދި 12 ގެ 80 އަށް ވުރެގިނަ