ޏ.އޭއީސީގެ 40 ވަނަ އަހަރާއިއެކު މުޅި އަހަރު ދުވަހުގައި ގިނަ ހަރަކާތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (ޏ.އޭއީސީ) ގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހަރަކާތައް މުޅި އަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ރާއްވަވާފައިވާ ކަމަށް ޕްރިންސިޕަލް އިސްމާއީލު ސައުދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސާޅީސް ވަނަ އަހަރީ

ހޭޒްގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ޏ.އޭއީސީ އަށް ބަދަލުކޮށް

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލު (ހޭޒް) ގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް ބަދަލުކޮށް ފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހޭޒްގެ ލީޑިން ޓިޗަރަކު ވެސް މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް (އެމްޖޭއެސް) އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ

2019ގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން ޏ.އޭއީސީ އިން ރަން ވަނަތަކެއް ޙާސިލުކޮށްފި

ދެހާސް ނަވާރަ ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނުގެ ކެމްބްރިޖް އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (ޏ.އޭއީސީ) އިން ރަން ވަނަތަކެއް ޙާސިލުކޮށްފިއެވެ. ރޭ ބޭއްވި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން މަތީ ވަނަތައް

ޏ.އަތޮޅު އޭއީސީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއިންކަން މުޒައްފަރު ހައުސް އާއި ޝަނިވިރާޒާ ހައުސްއަށް

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއިންކަން މުޒައްފަރު ހައުސް އާއި ޝަނިވިރާޒާ ހައުސްއިން ހޯދައިފިއެވެ. އިއްޔެ މެންދުރުފަހު ކުޅެވުނުް ޖޫނިއާ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޝަނިވިރާޒާ ހައުސްއިން ހޯދީ ފައިނަލުގައި މުޒައްފަރު

ޏ.އޭއީސީ: އިންޓަ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުޒައްފަރު ހައުސްއަށް

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ މިއަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުޒްފަރު ހައުސްއިން ހޯދައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ރަސްމީ ދަނދުގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި މުޒްފަރު ހައުސް އިން ކާމިޔާބު މެޗުއެއްވަރު ވުމުން

ޏ.އޭއީސީ: ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިމުނުއިރު ދެބައިންވެސް މުޒައްފަރު ހައުސް ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުޅެވެމުންދާ ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް މިއަދު ނިމުނު އިރު ޖޫނިއާ އަދީ ސީނިއާ ބައިން ވެސް ފައިނަލުގެ މުޒައްފަރު ހައުސްގެ ދެޓީމުން ޖާގަ

ޏ.އޭއީސީ: %100 މޮޅާއެކު މުޒައްފަރު ހައުސްގެ ސިނިއާ ޓީމު ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުޅެވެމުންދާ ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މުޒައްފަރު ހައުސްގެ ސީނިއާ ޓީމުން ވަނީ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ %100 ރެކޯޑަކާއެކު ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ. ކުޅުނު 2