ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު 2 ވަނަ މީހަކު މިއަދު ނިޔާވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ފުވައްމުލައް ސިޓީ މިޙާކު މިއަދު ހެނދުނު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ނިޔާވެފައިވަނީ މިސްކިތްމަގު ހިމެތީގެ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު، 97 އަހަރެވެ. އޭނާ ނިޔާވެފައިވަނީ އައްދު

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯހެއް ނޫން- އެކަމަކު ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން އަންނަނީ އިތުރުވަމުން

މިދުވަސްވަރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތު ގޯސް ނޫންނަމަވެސް ޕޮޒިޓިވް ވާ އަދަދުތައް މަދުމަޑުން އިތުރުވާކަން މިނިމުނު ހަފުތާއިން އެނގެއެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި 7 ދުވަހުގެ އަދަދު ތަން ދައްކަނީ ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު 2 ވަނަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު 2ވަނަ މީހަކު މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އެމީހާ ނިޔާވެފައިވަނީ ސަރހައްދީ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކޮށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އައްޑޫ ސިޓީގައެވެ. މިއަދު ނިޔާވެފައި ވަނީ އިބްރާހިމް ހަސަން (މަރިޔާޒުގެ،

ކޮވިޑް ހާލަތު: އިއްޔެ 21 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވުވި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑް ރޯގާ ފެެތުރޭ ރޭޓް އިތުރުވެފައިވާއިރު އެންމެ ފަހުން ނަތީޖާ އާއްމުކޮށްފައިވާ، މިއޮގަސްޓް މަހު 15 ވަނަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ސިޓީއިން އެރޯގާއަށް 21 މީހަކު ޕޮޒިޓިވުވެފައި ވެއެވެ. އެދުވަހު 

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކޮވިޑް-19 މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ވެބްޕޯޓަލް އިފުތިތާޙުކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކޮވިޑް-19 މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ވެބްޕޯޓަލް މިރޭ އިފުތިތާޙުކޮށްފިއެވެ. މިޕޯޓަލް އިފުތިތާޙުކޮށް ދެއްވީ ފުވައްމްލައް ސިޓީގެ މޭޔަރު އިސްމާއިލް ރަފީގު މިރޭ ބޭއްވި ފުވައްމުލައް އީއޯސީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިންނެވެ. މިރޭ އިފްރިތާހުކުރި