ގެސްޓު މީހާގެ ގާތުން ބައްދަލުވި ދެ މީހުން ފައްސި ވެއްޖެ

އިއްޔެގެ ވަގުތެެއްގައި ފުވައްމުލަކުން ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވި ގެސްޓް މީހާގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ ތެރެއިން ދެމީހެއްގެ ޓެސްޓު ނަތީޖާއިން ފައްސި ވެފައިވާ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ފައްސިވެފައި ވަނީ ޓުއަރިސްޓް މީހާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ޖުމްލަ އަދަދު 59 އަށް އަރައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ރޭ 2 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އިއްޔެ ގެ ޖުމްލަ 3 އަށް އަރައިފިއެވެ. ރޭގައި އިތުރަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދެމީހުންނެވެ. ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ހާކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ފަތުރުވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން މިއަދު ފަތުރުވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިކަލް ނޫހަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ އަންހެން ފަތުރުވެރިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ޙާމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި އެއީ އަރިދަފުސް ރޯގާގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން