ފުވައްމުލަކުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ނެހެދީތީވެ އެކަންސާފުކުރުމަށް މަޖިލިހަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީއިން ކޮވިޑް ޓެސްޓް ނެހެދީތީވެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އެކަންސާފުކޮށްދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފު ހުށަހަލުއްވައިފިއެވެ. ޕީއެންސީ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އާދަމް  ޝަރީފް

ކޮވިޑް ހާލަތު: އިއްޔެވެސް 18 މީހުން ޕޮޒިޓިވުވި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ނިސްބަތް ދަށްވުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ފުވައްމުލަކު ސިޓީއިން 18 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިްވވެފައިވަނީ 111 ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާއިންނެވެ. މި ނަތީޖާއާއިއެކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި އަޅާފައިވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތަކެއްދީފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ތިންވަނަ ފަހަރަށް މޮނިޓަރިންއަށް މިދިޔަ އާދީއްތަދުވަހު ލުމާއި ވިދިގެން އަޅާފައިވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތަަކަށް ލުއިތަކެއް ދީފިއެވެ. މިލުއިތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަމުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ މޮނިޓަރިންގައި

ކޮވިޑް ހާލަތު: އިއްޔެ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވު ރޭޓް 0.5 އިންސައްތާގައި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީއިން އިއްޔެ ވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވުވެފައިވަނީ އެންމެ ދިވެއްސެކެވެ. އިއްޔެ 176 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ލިބިފައިވާ އިރު ނަތީޖާ ނުލިބޭ ސާމްޕަލްތަކުގެ އަދަދަކީ 74 އެކެވެ. އިއްޔެ ކޮރޯނާ ރޯގާ އަށް ފުވައްމުލަކުން

ކޮވިޑު ހާލަތު: މިރޯގާއަށް ފުވައްމުލަކުން މިއަދު ޕޮޒިޓިވުވީ އެންމެ ބިދޭސީއެއް

ކޮރޯނާ ރޯގާއަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީއިން މިއަދު ޕޮޒިޓިވުވެފައި ވަނީ އެންމެ ބިދޭސީއެކެވެ. އިއްޔެ ކޮރޯނާ ރޯގާއަށް ޕޮޒިޓިވުވެފައިވަނީ ފުވައްމުލަކުން ނެގުނު ރެންޑަމް ސާމްޕަލެކެވެ. އިއްޔެ އެންމެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވުވެފައިވާ އިރު އޭގެ ކުރީ ދުވަހުވެސް

ކޮވިޑް ހާލަތު: ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް އިތުރުވަނީ، އިއްޔެ %15 މިއަދު %17 ޕޮޒިޓިވް

މިއަދު ވެސް ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ކޮވިޑް-19 އަށް 26 މީހުން  ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެއެވެ. އިއްޔެގެ ހަވީރު 5:00 އިން މިއަދު ހަވީރު 5:00 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ ކޮންޓެކްޓުންގެ ތެރެއިން  ކޮންޓެކްޓުގެ މީހުންގެތެރެއިން 10