މޮނިޓަރިން އިން ނެގުމަށްފަހު ނެގި ރޭންޑަމް ސާމްޕަލްތައް ނެގަޓިވް

އެޗްޕީއޭގެ މޮނިޓަރިން އިން ފުވައްމުލަ ސިޓީ ނެގުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ނެގި ރޭންޑަމް ހުރިހާ ސާމްޕަލެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގަޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކުރައްވައެވެ.  އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން ނެގި 200 މީހެއްގެ

ފުވައްމުލައް ސިޓިއިން ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވެ ވެއްޖެއެވެ. މިއި ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 55 ވަނަ މީހާއެވެ. މިއާއެކު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19ގެ އެކްޓިވް 4 މީހުން

އެންމެ ފުރަތަމަ ‘ހާޑް އިމިއުނިޓީއަކަށް’ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހެއްދެވުމަށް އަވަހަށް ވެކްސިން ޖައްސަވާ!

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އާބާދީގެ ބޮޑެތި މީހުންގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް (%98 މީހުންނަށް) ވެކްސިން ޖަހައިގެން ނޫނީ މިބަލި ފެތުރުން ރަށުގައި އެއްކޮށް ހުއްޓޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. ގައިންގަޔަށް އަރާ މިފަދަ ބަލިފެތުރުން ހުއްޓޭކަމަށް ބެލެވެނީ

މިއަދު ކަރަންޓީނުން އެކަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ 46 އަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކޮމިއުނިޓީއިން ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވި ނުވިކަމުގައި ވިއަސް ކަރަންޓީނުން އެކަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް މިރޭގެ މީޑިއާބްރިފިންގައި ފުވައްމުލައް އިއޯސީއިން ހާމަކުރެއްވިއެވެ. ކޮމިއުނިޓީއިން ޕޮޒިޓިވް ކޭސް އެއް ނުފެންނަތާ 6

މިއަދު ކަރަންޓީނުން 6 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކަރަންޓީނުން މިއަދު 6 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިއީ ހަވްސްބޯޓާއި ގުޅިގެން ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓްސްގެ ގޮތުން ކަރަންޓީނުކުރެވިފައިވާ އުޖާލާބޯޓުން ޕޮޒިޓިވް ވި 6 މީހެކެވެ. މިފަހަރުގެ ފުރަތަމަ

މިއަދުވެސް ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން 3 މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވެއްޖެ

މިއަދު ވެސް ފުވައްމުލައް ސިޓީ އިން ކޮވިޑް-19އަށް 3 މީހުން ޕޮޒިޓިވެ ވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންގައި ހާމަކުރެއްވިއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕްރޭޝަން ސެންޓަރުން ކޮވިދް

މާދަމާ އިން ފެށިގެން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ވެކްސިން ޖަހަން ފަށަނީ

މާދަމާ، 18 ފެބްރުއަރީ 2021 އިން ފެށިގެން އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުނަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާނެ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މާދަމާ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހަމަޖެފައި