އޭސީސީ ލެވެލް 2 ކްރިކެޓް ކޯޗިން ކޯސް ޒޫނާ ފުރިހަމަކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު އަންހެން ކުރިކެޓް ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކޮށްފައިވާ މަރިޔަމް ޒޫނާ އޭޝިއަން ކްރިކެޓް ކައުންސިލްގެ އަންހެން ކޯޗުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކޯޗިން ކޯހުގެ ލެވެލް 2 ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޫރުގައި ބޭއްވި މި ކޯސް ޒޫނާ

ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމަށް 10 އަހަރުފުރުން ފާހަގަކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމަށް 10 އަހަރުފުރުން ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމަށް 10 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް އަހުމަދު ފައިސަލް އާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ

ޝައުފު ގައުމީ ކްރިކެޓް ސްކޮޑަށް ވާދަކުރުމަށް މާލެއަށް

ފުވައްމުލަކުގައި ކްރިކެޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ނިކުތް ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝައުފު ހަސަން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސީނިއާ ކްރިކެޓް ސްކޮޑަށް ވާދަކުރުމަށް މާލެއަށް ފުރައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ސީނިއާ ގައުމީ

ރަމަޟާން ކުރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔުނައިޓެޑް އިންޑިއަންސް އޭ ހޯދައިފި

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ފުވައްމުލަކުގައި ފެށުނު ރަމަޟާން ކުރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔުނައިޓެޑް އިންޑިއަންސް އޭ ޓީމު ހޯދައިފިއެވެ. އިއްޔެ ފުވައްމުލަކު ކުރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑް އިންޑިއަންސް އޭ

ރަމަޟާން ކުރިކެޓް މުބާރާތް މިއަދު ފެށިގެން ކުރިއަށް

ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށްދާ ރަމަޟާން ކުރިކެޓް މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފެށިއްޖެއެވެ. ޖުމުލަ 6 ޓީމު ބައިވެރި މިމުބާރާތުގެ މިއަދު ހަވީރު ބައްދަލުކުރި ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވީ ޔުނައިޓެޑް އިންޑިއަން ބީ ޓީމާއި ވާދަކޮށް ޔަންގް ޓައިގާސްއެވެ.

ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ ރަމަޟާން ކުރިކެޓު ކާނިވަލް މިމަހު 23 ގައި ފެށެނީ

ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފެށޭނެއެވެ. މިމަހު 23 އިން ފެށިގެން މިމަހުގެ 30 ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ދާނީ މިމުބާރާތުގެ ފިރިހެނުންގެ ބައެވެ. ހަތް ކުޅުންތެރިންނާއިއެކު