އިންޑިއާގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން ލިބޭ ފުރަތަމަ ގައުމަކަމަށް ރާއްޖެ، މަދަމާ ވެކްސިން ލިބޭނެ !

އިންޑިއާ އިން އުފެއްދި ކޮވިޑް ވެކްސިން ލިބޭ ފުރަތަމަ ޤައުމަކަށް ރާއްޖެ ވެއްޖެއެވެ. ރިޕޯރޓްތަށް ބުނާގޮތުން ރާއްޖެއަށް، ބުދަ ދުވަހު(މަދަމާ) ގެ ވަގުތެއްގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ލިބޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް ލިބުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އިންޑިއާގައި