ދުނިޔޭގެ ކިޑްނީގެ ދުވަސް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ފާހަގަ ކުރަނީ

މި އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ކިޑްނީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ކިޑްނީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރާކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މާރިޗު މަހު 9 ވަނަ

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ސީޓި ސްކޭން މެޝިނެއް ބަހައްޓަނީ

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ސީޓި ސްކޭން މެޝިނެއް ބަހައްޓަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު

ފީނދިފަންނު މަގު ހަދާތީ ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެނިކުތުން އިންޖީނުގެއާއިވީ ފަޅީގެ ގޭޓުން

މިދުވަސްވަރު ފީދިފަންނު މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނާތީ ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ވެދެ ނިކުތުމަށް އިންޖީނުގެއާއިވީ ފަޅީގެ ގޭޓް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެ ނުކުތުމަށް ބޭނުންކުރާ

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ދިވެހި ޑޮކުޓަރުން ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ދިވެހި ޑޮކުޓަރުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ދިވެހި ޑޮކުޓަރުން ހޯދުމަށް އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ހަތް ދާއިރާއަކުން އަށް ދިވެހި ޑޮކުޓަރުންނަށެވެ. އެއީ ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރަކާއި އަންހެނުންގެ ހާއްސަ ދެ

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލުން ސަދާގެ ނިޔާވި މައްސަލައިގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ހައްގު ލިބޭކަމަށް އެޗްއާރުސީއެމް އިން ބުނެފި

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލުން ނިޔާވި އުމުރުން ފަސް އަހަރުގެ ސަދާ ސައުދުﷲ އަހުމަދު ހަސަންގެ މަރުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ހައްގު ލިބޭ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކަމިޝަން

ދާނުގައި ތިބި ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ފަށައިފި

ދާނުގައި ތިބި ބަލި މީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކޮށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން އެހޮސްޕިޓަލުގެ ޓީމުތަކުން އިއްޔެ ވަނީ ދަޑިމަދު، ދިގުވާނޑު، ދޫނޑިގަން، މާލެގަން އަދި ފުނާޑުގެ ބައެއް ގެތަކަށް

ފުވައްމުލަކުގައި ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅާކަށް ރޭވިފައެއް ނެތް – ހެލްތު މިނިސްޓަރު

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ރޭވިފައިނެތް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު ނަސީމު މިހެން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ދީދީ