ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ވެޓަރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ދަޑިމަގު ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޑަބްލިއުޑީސީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް 2022 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދަޑިމަގު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން ހޯދައިފިއެވެ. ފައިނަލް މެޗުގައި ވާދަވެރި ދޫޑިގަމު އަވަށް ނިސްބަތްވާ

މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ހޯދި ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް މާލެގަން ސްޕޯޓްސް

ރޭކުޅެވުނު މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާއާއެކު މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް މާލެގަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ޔަގީން ކުރީ ކުޅުނު ދެމެޗުން މޮޅުވެގެންނެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2022 ގެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2022 މިއަދު ހަވީރު ފަށަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކުރާ “ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2022” މިއަދު ހަވީރު ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ކުޅޭނީ އެފްސީ ދޫނޑުގަލޯނާ  އާއި ދަޑިމަގު

ހުޅުމާލެ ބަލިކޮށް މާލެގަން ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދާ ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022 ގެ ކްއާޓާ ފައިނަލުގައި ހުޅުމާލޭގެ ޓީމާއި ވާދަކޮށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މާލެގަން ފުޓްސަލް ޓީމު ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މާލެގަން ޓީމު ސެމީ

ކަނޑިތީމު ބަލިކޮށް މާލެގަން ފުޓްސަލް ޓީމު ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދާ ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022 ގެ ކްއާޓާ ފައިނަލަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މާލެގަން ފުޓްސަލް ޓީމު ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މާލެގަން ފުޓްސަލް ޓީމު ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ އެމުބާރާތުގެ ދެވަނަ

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޒޯން 7ގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާލެގަން ޓީމުން ހޯދައިފި

މާލެ ސިޓީގެ ހުޅުމާލޭގެ ފުޓްސަލް ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުރިއަށްދާ  ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022 ގެ ޒޯން 7 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާލެގަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ފުޓްސަލް ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ. މާލެގަން ޒޯން

މެޖިކްލީން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2021ގެ ފައިނަލަށް ހޯދަޑު އަދި ދޫނޑިގަލޯނާ ޓީމު

މިހާރު ކުޅެވުމުންދާ މެޖިކްލީން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2021ގެ ސެމީ ފައިނަލް ދެ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް ކްލަބު އާއި އެފްސީ ދޫނޑިގަލޯނާ ޓީމް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. މިދެ