ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ގުރުއާން މުބަރާތް 2022

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ގުރުއާން މުބާރާތް 2022 ގެ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކު ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވީ މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ވެސް ކުރިޔަށްގެންދާ ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައެވެ. މި މުބާރާތުގެ މަގުސަދަކީ ފުވައްމުލަކު

ގައުމީ ގުރުއާން މުބާރާތުން ރަންވަނަތަކެއް ޏ.އޭއީސީ ދަރިވަރުންނަށް

ކީރިތި ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ގައުމީ މުބާރާތުގެ ރަންވަނަތަކެއް ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން ހޯދައިފިއެވެ. މިމުބާރާތުގެ އަތޮޅުތަކުގެބައިން  ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރައިން 1 ވަނަ އަދި ކައުންސިލްތަކުގެ ބައިން

ގައުމީ ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ތަމްސީލުކުރާނެ ދަރިވަރުން ހޮވައިފި

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ މުބާރާތުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ތަމްސީލުކުރާނެ ދަރިވަރުން ހޮވައިފިއެވެ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް 30 ދަރިވަރަކު ހޮވައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. މި މުބާރާތަށް

ގައުމީ ގުއުރާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވުން މިއަދާއި މާދަމާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ގުއުރާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ކުދިން ހޮވުމައްޓަކައި ބާއްވާ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ވަޒަންކުރުމުގެ މަރުހަލާ މިއަދު (22 އޮކްޓޯބަރު 2021، ހުކުރު) ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގެ ކިޔެވުން

262 ބައިވެރިންނާއެކު ހުވަނދަގެ ވަޙީދުގެ ހަނދާނީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ކުރިޔަށް

ހުވަނދަގެ ވަޙީދުގެ ހަނދާނީ ޤުރުއާން މުބާރާތް 1442 އިއްޔެ (22 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި) ފަށައިގެން ކުރިޔަށް އެބަގެންދެއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ ޒިކުރާ ކޮލެޖު ހޯލުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މިމުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ޒިކުރާ އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީ ފޭސްބްކް ޕޭޖުން

ޏ.އޭއީސީގެ ގުރުއާން މުބާރާތް އޮންލައިންކޮށް މިއަދު ފަށައިފި

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މިއަހަރުގެ ގުރުއާން މުބާރާތް އޮންލައިންކޮށް ގޫގުލް މީޓް އިން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ މިމުބާރާތް މިފަހަރު އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސްކޫލްތައް ބަންދު ކޮށްފައިވުމާއި

ރޯޒްމީޑް އަހުމަދު އަލިދީދީގެ ހަނދާނުގައި ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ބުރުގެ ކިޔެވުން ކުރިޔަށް ދަނީ

ރޯޒްމީޑް އަހުމަދު އަލިދީދީ (ވާރޮގޭ އަހުމަދު ބެބޭ) ގެ ހަނދާނުގައި ބާއްވާ 3 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ބުރުގެ ކިޔެވުން އިއްޔެ ފަށައިގެން ކުރިޔަށް އެބަ ދެއެވެ. ވާރުގޭ އަހުމަދު ބޭބެ