ފުވައްމުލަކު ނޭޗާ ޕާކަށް ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ޒިޔާރަތްކޮށްފި

އައްޑޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 10ގެ ދަރިވަރުން ފުވައްމުލަކު ނޭޗާ ޕާކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަން ބަލައިފިއެވެ. ނޭޗާ ޕާކްގެ އިތުރުން ފުވައްމުލަކު ކޮޑަކިޅީގެ އަޖުމަ ބަލާލުމަށް ވެސް އެ ދަރިވަރުން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވެއެވެ. މީގެ

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ.ހުސޭން ރަޝީދު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

މިނިސްޓަ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސެސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އިއްޔެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މީޓިން ރޫމުގެ ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި

ނޭޗާ ޕާކަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު އާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ފުވައްމުލަކު ނޭޗާ ޕާކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަން ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ

ތިމާވެށި: ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ޗަސްބިން

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ފެބުރުއަރީ 2 އަކީ ދުނިޔޭގެ ޗަސްބިމުގެ ދުވަސް ނުވަތަ ވޯލްޑް ވެޓްލޭންޑް ޑޭ ގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ޗަސްބިމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް

ނޭޗާ ޕާކްގެ އިމާރާތާއި ބޯޑްވޯކް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އަލުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ނޭޗާ ޕާކްގެ އިމާރާތާއި ބޯޑްވޯކް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ދެވަނަ ފަހަރާ ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވެނީ އެކަމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މި ބީލަމުގައި ހިމެނެނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ނޭޗާ ޕާކްގެ އިމާރާތާއި ބޯޑްވޯކް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ނޭޗާ ޕާކްގެ އިމާރާތާއި ބޯޑްވޯކް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެގޮތުން ފުވައްމުލައ ސިޓީ ނޭޗާޕާކްގައި ހިމެނޭ ދަޑިމަގު ކިޅިގައި ހުރި އިމާރާތާއި ހޯދަޑު-ދިގުވާޑުން އޮތް މަގާއި ގުޅިގެން

ފުވައްމުލައް ނޭޗާޕާކް ބަންދު

މިދުވަސްވަރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކޮވިޑް ހާލަތު އޮތް ގޮތުން ފުވައްމުލައް ނޭޗާޕާކް އާއްމުންނަށް ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެޕާކް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ފުވައްމުލަކު ނޭޗާޕާކް ފޭސްބުކް ކޮމިއުނީޓީ ޕޭޖްގައި އިއުލާންކުރި ނޯޓިސްގައިވާ ގޮތުން