ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ ގިނަ ޓްރޮފީ ލިބިފައިވަނީ ބްރެޒިލްގެ ޑެނީ އަލްވޭޒް އަށް

ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ ގިނަ ޓްރޮފީ ނުވަތަ ތަށި ހޯދާފައިވަނީ ބްރެޒިލްގެ ޑެނީ އަލްވޭޒް ކަމަށް ފުޓްބޯޅައިގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ‘ގޯލް’ އިން ހާމަކުރެއެވެ. އެގޮތުން ބްރެޒިލްގެ ޑެނީ އަލްވޭޒް ވަނީ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރިން

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި މަރަޑޯނާ މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި އާޖެންޓީނާގެ ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން އިއްޔެ (ބުދަ ދުވަހުު) މަރުވެއްޖެއެވެ. މަރަޑޯނާ މަރުވީ އުމުރުން 60 އަހަރުގައި އާޖެންޓީނާގެ ވެރިރަށް ބިއުނަސް އައިރިޒްގައި އޭނާގެ ގޭގައެވެ. މަރަޑޯނާ މަރުވުމުން

އައްޑޫ ސިޓީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުން ފުވައްމުލައް-އެސްޓީއޯ ޓީމަށް 3 ވަނަ

ރޭ ނިމިގެންދިޔަ އައްޑޫ ސިޓީ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2020 ގެ 3 ވަނަ ފުވައްމުލައް ސިޓީ އިން ބައިވެރިވި ފުވައްމުލައް އެސްޓީއޯ ޓީމަށް ލިބިއްޖެއެވެ. އެޓީމަސް 3 ވަނަ ލިބުނީ ސެމީ ފައިނަލުގައި ކުޅެ ބަލިވި

ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަޑިމަގު ރަނިން އާއި ދޫނޑިގަލޯނާ ޓީމު ދަތުރުކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓގެީ އަވަށްތަކުގެ މެދުގައި މިހާރު ކުޅެވެމުންދާ އަންހެނުންގެ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަޑިމަގު ރަނިން ޓީމާއި ދޫނޑިގަލޯނާ ޓީމު ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މި ދެ ޓީމަކީވެސް ގްރޫޕް 2 އިން ސެމީ ފައިނަލަށް

ހަވިއްތަ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: މިސްކިްތމަގު އެންމެން ޓީމުން 7-1ގެ ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި

ހަވިއްތަ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ކުޅުމުން އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބެީއެއް ހޯދާފައިވަނީ މިސްކިތްމަގު އެންމެގެ ގުޅުން (އެންމެން) ޓީމުންނެވެ. ރޭގެ މެޗުތަކުން މިސްކިތްމަގު އެންމެން ޓީމުގެ އިތުރުން މާލެގަމު އެފްސީ އާއި ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް

ސަދަރން ލިންކް އާއި ފެނަކަ ޓީމަށް މޮޅެއް

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ފުވައްމުލައް އޮފީސް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ދެ މެޗުން ސަދަރން ލިންކް ފުވައްމުލައް އާއި ފެނަކަ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބު މޮޅުވެއްޖެއެވެ. މިއީ މިދެޓީމުވެސ ްމުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތމަ މެޗެވެ. މުބާރާތުގެ 3ވަނަ މެޗުގައި