ކަރީމް ބެންޒަމާގެ ކުޑައިރުގެ 3 ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް!

ފާއިތުވި އަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ހާސިލުކުރި ފްރާންސްގެ ކަރީމް ބެންޒަމާ ކުޑައިރުގެ 3 ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށްވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ. ކަރީމް ބެންޒަމާ ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާ ކުޑައިރު 3 ހުވަފެނެއް ދުށެވެ. ނުވަތަ ބޮޑުވެގެން

ސިޓީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން 7 ކުޅިވަރެއްގެ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް ހިންގާން ބަޔަކު ހޯދަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން 7 ކުޅިވަރެއްގެ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން އެ 7 ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ބިނާކުރުމުގެ ތަމްރީނުތައް ސިޓީ

ހޭންޑްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދަޑިމަގު ސްޕޯޓްސް އަށް

އެލްމޯބައިލް- ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ހޭންޑްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022ގެ ޗެމްޕިއްންކަން ދަޑިމަގު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރެއޭޝަ ކްލަބުން ހޯދައިފިއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ދަޑިމަގު ސްޕޯޓްސް އާއި ވާދަކުރީ ކިއްލާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބެެވެ.

މިފަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ލިބެނީ ލެވަންޑޯސްކީއަށް ބާ؟

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް، ބެލޮންޑިއޯ މިފަހަރު ލިބެނީ ޖަރުމަންގެ ބެޔާން މިޔުނިކަށް ކުޅޭ ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީއަށް ކަމަށް ލީކުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ލިޔުމަކުން އިއްޔެ ހާމަވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް މި އެވޯޑް

ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ ގިނަ ޓްރޮފީ ލިބިފައިވަނީ ބްރެޒިލްގެ ޑެނީ އަލްވޭޒް އަށް

ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ ގިނަ ޓްރޮފީ ނުވަތަ ތަށި ހޯދާފައިވަނީ ބްރެޒިލްގެ ޑެނީ އަލްވޭޒް ކަމަށް ފުޓްބޯޅައިގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ‘ގޯލް’ އިން ހާމަކުރެއެވެ. އެގޮތުން ބްރެޒިލްގެ ޑެނީ އަލްވޭޒް ވަނީ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރިން

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި މަރަޑޯނާ މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި އާޖެންޓީނާގެ ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން އިއްޔެ (ބުދަ ދުވަހުު) މަރުވެއްޖެއެވެ. މަރަޑޯނާ މަރުވީ އުމުރުން 60 އަހަރުގައި އާޖެންޓީނާގެ ވެރިރަށް ބިއުނަސް އައިރިޒްގައި އޭނާގެ ގޭގައެވެ. މަރަޑޯނާ މަރުވުމުން