މޮނިޓަރިންގައި އޮތްވައި ޕީޕިއެމުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި

އެޗްޕީއޭގެ މޮނިޓަރިންގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އޮތްވައި ޕީޕީއެމްއިން މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު މުޒާހަރާ ކޮށްފިއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާ ބާއްވާފައި ވަނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ތޫނޑު ސަރަހައްދުގައެވެ. މި މުޒާހަރާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙުގެ ސަރުކާރަކީ

ޕީޕީއެމްގެ ‘ނަގައި ހާލި’ މާދަމާ ރޭ ބާއްވަނީ

ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ. މިޚާއްސަ ބައްދަލުވުމަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ ‘ނަގައި ހާލި” އެވެ. ނަގައި ހާލިއަކީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މީހުން ފުޅަނގި އައިންއިނަށް ރަށަށް އަރައިގެން އައުމަށް ބޭނުންކުރާ

ޕީޕީއެމް މުޒާހަރާ ނެރަނގަޑު ސަރަހައްދުގައި

ދަޑިމަގު ނެރަގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ޕީޕީއެމްއިން އިއްޔެ، (28 ނޮވެމްބަރު 2020) މުޒާހަރާ ކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު އިދިކޮޅު ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން މުޒާހަރާ ކުރީ އެ ޕާޓީން ވެރިކަން ކުރި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު

ޕީޕީއެމް ފުނާޑުން ހަވީރު ސަޔެއް ބާއްވަނީ

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް، (ޕީޕީއެމް) ފުވައްމުލަކު ފުނާޑުގެ ފަރާތުން ހަވީރު ސަޔެއް ބޭއްވުމަށް އެޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ދައުވަތު ދީފިއެވެ. މި ސައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ނޮވެމްބަރު މަހު 26 ވާ ބުރާސްފަތި

އުފާވެރިކަމާއި ތަހުޒީބާއި ތަމައްދުން ގެނެސްދޭނަން – ތޯރިގު

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އުފާވެރިކަމާއި ތަހުޒީބާއި ތަމައްދުން ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ޕީޕީއެމްނުން ކުރިމަތިލައްވާ ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު ތޯރިގު އަހުމަދު (ޗެޓޫ) ހަމަކުރައްވައިފިއެވެ. ތާރިގު މިކަން ހާމަކުރެއްވީ ފާއިތުވި ހަފުތާ ބަންދުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ލޯކަލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރަން ތޯރިގު ހޮވިއްޖެ

އިއްޔެ ބޭއްވުނު ޕީޕީއެމްގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރަމަރީގައި ކާމިޔާބުކޮށް ފުވައްމުލައ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރުމަށް ތޯރިގު އަހުމަދު(ޗެޓޫ) ނެރުޅު، ދަޑިމަގު ހޮވިއްޖެއެވެ. މި ޕްރަމަރީގައި ތޯރިގު އާއި ވާދަކުރީ ކުރީގެ ފުވައްމުލަކު މެދުދާއިރާގެ