ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެމްޕޭން ދަތުރާއި ދިމާކޮށް އިދިކޮޅު ޕިޕީއެމް އިން މުޒާހަރާ ކޮށްފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅާއި ދިމާކޮށް އިދިކޮޅު ޕިޕީއެމްއިން ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓް ސަރަހައްދުގައި އިއްޔެ މުޒާހަރާ ކޮށްފިއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ގިނަ އަންހެން މެމްބަރުންތަކެއް ނުކުމެ މުޒާހަރާ ކުރީ ދާދީ ފަހުން ކްރިމަނަލް

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުގެ ހިނގާލުމެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިއަދު ބާއްވައިފި

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުންގެ ހިނގާލުމެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ނައިބުތުއްތުމަގުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މިހިނގާލުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. މިއަދުގެ ހިނގާލުމުގައި ވެސް

އެއްލަކަ ގަސް ހޯދުމުގެ ނަމުގައި، ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި އަވަދިނެތި!

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންތަކެއް “1 ލައްކަ ގަސް ޕްރޮގުރާމް” އަށް ބޭނުންވާ ގަސް ހޯދުމުގެ ނަމުގައި ފުވައްމުލަކަށް ރަސްމީ ދަތުރެއް ކުރައްވައި، އެ ދުތުރުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންދަތީ ރައްޔިތުން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

މޮނިޓަރިންގައި އޮތްވައި ޕީޕިއެމުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި

އެޗްޕީއޭގެ މޮނިޓަރިންގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އޮތްވައި ޕީޕީއެމްއިން މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު މުޒާހަރާ ކޮށްފިއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާ ބާއްވާފައި ވަނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ތޫނޑު ސަރަހައްދުގައެވެ. މި މުޒާހަރާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙުގެ ސަރުކާރަކީ

ޕީޕީއެމްގެ ‘ނަގައި ހާލި’ މާދަމާ ރޭ ބާއްވަނީ

ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ. މިޚާއްސަ ބައްދަލުވުމަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ ‘ނަގައި ހާލި” އެވެ. ނަގައި ހާލިއަކީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މީހުން ފުޅަނގި އައިންއިނަށް ރަށަށް އަރައިގެން އައުމަށް ބޭނުންކުރާ

ޕީޕީއެމް މުޒާހަރާ ނެރަނގަޑު ސަރަހައްދުގައި

ދަޑިމަގު ނެރަގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ޕީޕީއެމްއިން އިއްޔެ، (28 ނޮވެމްބަރު 2020) މުޒާހަރާ ކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު އިދިކޮޅު ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން މުޒާހަރާ ކުރީ އެ ޕާޓީން ވެރިކަން ކުރި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު

ޕީޕީއެމް ފުނާޑުން ހަވީރު ސަޔެއް ބާއްވަނީ

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް، (ޕީޕީއެމް) ފުވައްމުލަކު ފުނާޑުގެ ފަރާތުން ހަވީރު ސަޔެއް ބޭއްވުމަށް އެޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ދައުވަތު ދީފިއެވެ. މި ސައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ނޮވެމްބަރު މަހު 26 ވާ ބުރާސްފަތި