މުބާރާތުގެ 3 ވަނައަށް މާލެގަމު ސްޕޯޓްސް އިން ވާދަކުރަނީ

ވަގުތު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2020 ގެ 3 ވަނަ މަގާމަށް މާލެގަމު ސްޕޯރޓްސް ކްލަބު ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ. ރޭ ކުޅުވުނު މިމުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އައްޑޫ އުސްގަޑަ ޓީމު އަތުން މާލެގަމު ޓީމު ބަލިވީ 2-0 އިން

ފުޓްސަލް: މާލެގަން ޓީމުން މޮޅަށްކުޅެ ސެމީފައިނަލަށް

ވަގުތު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ބައިވެރިވި މާލެގަމު ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ކުއާޓަރ ފައިނަލުގައި މޮޅަށްކުޅެ ސެމީފައިނަލުގެ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ރޭ ކުޅެވުނު ސެމީފައިނަލް މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ގޯލެއް ޖަހައި، 1-0 އިން

ވަގުތު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި މާލެގަން ޓީމު ކުއާރޓާރ ފައިނަލަށް

މިހާރު އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ގައި ކުރިޔަށްދާ ވަގުތު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ބައިވެރިވި މާލެގަމު ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ކުއާޓަރ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. މިމުބާރާތުގައި ފުވައްމުލަކުން ބައިވެރިވި 3 ޓީމުގެ ތެރެއިން ކުއާރޓާފައިނަލުގެ

ވެޓަރަނސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ދޫނޑިގަލޯނާއަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓިގައި ރޭ ނިމުނު ވެޓަރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2020 ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ދޫނޑިގަލޯނާ ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ. ރޭގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އެފްސީ ދޫނޑިގަލޯނާ ވަދަކުރީ މިސްކިތްމަގު އެންމެނގެ ގުޅުން ޓީމާއެކު މިމެޗު 1-1 އިން

ވެޓަރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޓީމުތައް ކަނޑައެޅިއްޖެ

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ވެޓަރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2020 ގެ ރޭގެ މެޗުތައް ނިމުނު އިރު މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ ޓީމުތައް ވަނީ ޔަގީންވެފައެވެ. ގްރޫޕް 1 އިން 1 ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ސެމީ ފައިނަލަށް