މެޖިކްލީން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2021ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް

މެޖިކްލީން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2021ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޯދައިފިއެވެ. މިމުބާރާތް ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ކާމިޔާބުކުރުމާއެކު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތްތައް ޖެހިޖެހިގެން 3

މެޖިކްލީން ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2021ގެ ދެގުރޫޕްގެ 1ވަނަ ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އާއި އެފްސީ ދޫނޑިގަލޯނާ އަށް

މެޖިކްލީން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2021ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު ދެ މެޗުގައި މިރޭ މޮޅުވީ ހޯދަޑު ސްޕޯޓސް ކްލަބު އާއި އެފްސީ ދޫނޑިގަލޯނާ ޓިމެވެ. މިދެޓިމުވެސ ްވަނީ މުބަރާތުގެ ގްރޫޕް

ސެމީ ފައިނަލުގެ ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ

މިހާރު ކުޅެމުންދާ މެޖިކްލީން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2021ގެ މިރޭގެ މެޗުތަކާއެކު މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ ޓީމުތައް ކަނޑައެޅިއެއްޖެއެވެ. އެއީ ގްރޫޕް 1 އިން މާލެގަމު ޔޫތު ފައުންޑޭޝަނާއި ހޯދަޑު

ފުނާޑިއަންސް ކޮޅަށް ލަނޑު ގޯންޏެއް! 13-0 އެފްސީ ދަޑިމަގު

މިހާރު ކުޅެމުންދާ މެޖިކްލީން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ރޭގެ ފަހުމެޗަކި މިޙާތަނަށް ޓީމަކުން މިމުބާރާތުގައި އެނެމް ގިނަ ގޮލު ޖެހި މެޗެވެ. މިމެޗުގައި އެފްސީ ދަޑިމަގު ޓީމުން ވަނީ އެކްސްޖޭވީސީ ފުނާޑިއަންސް

ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ރޭ މޮޅުވި ދޫނޑިގަލޯނާ ޓީމު ސެމީ ފައިނަލަށް

މެޖިކްލީން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގައި ކުޅުމުން މާލެގަން ޔޫތު ފައުންޑޭޝަން އާއި އެފްސީ ދޫނޑިގަލޯނާ ޓީމު މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވާދަކުރީ އެފްސީ ދޫނޑިގަލޯނާ ޖޫނިއާސް

މެޖިކްލީން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް މާދަމާ ރޭ ފަށަނީ

މެޖިކްލީން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ކުޅުން މާދަމާ ފެށޭނެއެވެ. އިއްވެ ވަނީ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވާފައެވެ. މިއީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބާއްވާ 3 ވަނަ ފުޓުސަލް މުބާރާތެވެ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ