10 ޑިސެމްބަރ 2016 (ހޮނިހިރު)


ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުގެ ހައުސްކީޕިން ޑިޕާޓްމެންޓް ހުއްޓުމަކަށް

އަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުގެ ހައުސްކީޕިން ޑިޕާޓްމެންޓް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފިއެވެ. މިކަލް ނުހަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރީތި ރަށުގެ ހައުސްކީޕިން ޑިޕާޓްމެންޓް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވަނީ މިއަދު 2 ރޫމްބޯއިން އޮފް ޑޭ އަށް ދާން ފެރީއަށް އަރާފައި ވަނިކޮށް، ހައުސްކީޕަރ ގޮސް، މި ވަގުތު ކުންފުނީގެ ހާލަތު ހުރިގޮތުންކަމަށް ބުނެ އޮފްޑޭ ކެންސަލް ކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

World First Aid Day

I am for Humanity