17 ޑިސެމްބަރ 2017 (އާދީއްތަ)


މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް އިން ފުވައްމުލަކުގައި ރޯޑް ޝޯއެއް ބާއްވަނީ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ފުވައްމުލަކުގައި އެބޭންކުގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ރޯޑް ޝޯއެއް އޮންނާނެކަމަށް އެބޭންކުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްއައިބީ އިން ވިދާޅުވީ ފުވައްމުލަކުގައި އެބޭންކުން ހުޅުވާ ބްރާންޗާއި ބެހޭ ގޮތުންނާއި އަދި ބޭންކުންދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހާޢި ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު އަށް ރޯޑް ޝޯއެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

World First Aid Day

I am for Humanity