29 އެޕްރީލް 2017 (ހޮނިހިރު)


ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ފުވައްމުލަކު ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ފިސްޑާ) އާއި ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއްކުލަބު ކަމަށްވާ ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގައި ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއެއް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް ފިސްޑާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

World First Aid Day