17 ޖެނުއަރީ 2018 (ބުދަ)


ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އަނިޔާވި ކުއްޖާ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެއަށް

މިއަދު ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ކުއްޖަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްފިއެވެ. މިއަދު (16 ޖެނުއަރީ) ހިގި މިއެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ކުއްޖާގެ އެއް އަތް ބިންދައިގެން ދިއުމުގެ އިތުރުން ބޮލަށް ވެސް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވެއެވެ. ފުރާވަރު އުމުރުގެ މިކުއްޖާ މިއަދު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗުގައި އަންނަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

World First Aid Day

އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުން 2018


I am for Humanity