24 ޖެނުއަރީ 2017 (އަންގާރަ)


ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ޑިވިޒަނުގެ ތިންވަނަ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ސިޓީ ހޯދައިފި

މާލޭގެ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ އިންޑޯ ހޯލުގައި ކުރިއަށްދާ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ޑިވިޒަނުގެ ތިންވަނަ ފުވައްމުލަކު ޓީމެއް ކަމަށްވާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ސިޓީ ހޯދައިފިއެވެ.

World First Aid Day

I am for Humanity