17 އޮކްޓޫބަރ 2017 (އަންގާރަ)


ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފިޒިއޮތެރަޕީ ޔުނިޓެއްގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފިޒިއޮތެރަޕީ ޔުނިޓެއް މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއަދު އެހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިައްޔާތެއްގައި މިޔުނިޓް ހުޅުވައިދެއްވީ ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް މުހައްމަދު ފަޔާޒުއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ފުވައްމުލަކުގެ އެކި އިދާރާތުގެ އިސްބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވިއެވެ.

World First Aid Day

I am for Humanity