18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ފްރާންސުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ވޯލްޑް ކަޕް ތަށި އުފުލާލައިފި

މިރޭ މޮސްކޯގެ ލުޒްނިކީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅެވުނު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގެ ފައިނަލް މެޗު 4-2ން ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ތަށި ފްރާންސުން ދެވަނަ ފަހަރަށް އުފުލާލައިފިއެވެ. ފްރާންސުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ކަޕް ތަށި ހޯދާފައި ވަނީ މިހާރުގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑިޝޮމްޕްގެ ކެޕްޓަން ކަމުގައި 1998 ގައެވެ. މިރޭ ގެ ފައިނަލް މެޗުގެ 18 ވަނަ މިނިޓްގައި ގްރިޒްމަންގެ ހިލޭ ޖުހުމެއްގައި ކްރޮއޭޝިއާގެ ސެންޓްރަލް ފޯވަޑް މަންޒުކިޗު ގެ ބޮލުގައި ޖެހިފައިގޮސް ގޯލަށް ވަދަގެން މެޗުގެ ކުރީ ކޮޅު ފްރާންސަށް ލީޑް ލިބުނެވެ.

World First Aid Day

I am for Humanity